Tarihçe

1994 yılında tüm gazetelerde tam sayfa yayınlanan RÖK’ün kuruluşunu duyuran basın ilanı

1998 yılında RÖK’un logosunun “Kontrol Kalemi” olarak yenilendiğini kamuoyuna duyuran kampanya çalışması

2000 yılında tümü ücretsiz olarak tam sayfa yayınlanan, RÖK’ün bilinirliğinin artırılması amacıyla hazırlanan basın ilanı.

2000 yılında tümü ücretsiz olarak tam sayfa yayınlanan, RÖK’ün bilinirliğinin artırılması amacıyla hazırlanan basın ilanı.

RÖK Tüketici Kampanyası - Çocuk

RÖK Tüketici Kampanyası - Pazarcılar

RÖK Tüketici Kampanyası - Palavracı

2003 yılında RÖK’ün tüketici nezdinde bilinirliğinin artırılması için hazırlanan kampanyasının gazete ve dergilerde ücretsiz olarak yayınlanan örnekleri.

RÖK Tüketici Kampanyası - İlan 1

RÖK Tüketici Kampanyası - İlan 2

RÖK Tüketici Kampanyası - İlan 3

Avrupa Reklam Standartları Birliği (EASA) tarafından düzenlenen “Best Practice Awards” ödülünü alan ilk özdenetim kuruluşu olan RÖK’ün ödül sertifikası

“2006 yılındaki Reklam Özdenetim Kurulu toplantısından bir kare…” Soldan taraf – Faruk ATASOY, Orhan GİRGİÇ, Caner TUNAMAN, Tankut TURNAOĞLU. Sağ taraf-Çetin ZİYLAN, Yakup BAROUH, Meral AKYEL

2014 yılındaki Reklam Özdenetim Kurulu toplantısından bir kare… Soldan Sağa- Tuğrul SEVİM, Gizem KEÇECİ, Oya CANBAŞ, Ayşen AKALIN, Levent KAVUZLU, Ahmet PURA, Fatoş KARAHASAN, Yakup BAROUH, Mehmet ALKAŞ, Meral AKYEL, Elif Adalı ERTEN, Alkan ERALTAN, Faruk BİL, Nesteren DAVUTOĞLU, Bihter ALPTEKİN. Ayaktakiler-Müge TANIĞ, Didem DOLANBAY, Ulya DURAN

27 Nisan 1994 tarihli belli başlı gazetelerde “Reklama Daha Fazla Güvenin” başlığı ile tam sayfa bir ilan yayınlandı. Bu ilanla özdenetimin kuruluşu kamuoyuna duyuruldu.

İlan aynı zamanda bir taahhüdü (bir garantiyi) de taşıyordu. Metninde açıkladığı dürüst reklamın kurallarına uymayan reklamlar şikayet üzerine düzelttirilecek ya da durdurulacaktı.

Öncelikle Avrupa’nın serbest pazar ekonomisini benimsemiş ülkelerinde 1937 yılında kurulmuş ve kısa zamanda çok sayıda (özellikle sanayileşmesini tamamlamış olanlarca) kabul edilip çalıştırılmaya başlanan çağdaş ve rekabetin düzgün işlemesini ve böylece yararının artırılmasını sağlayan bir sistemi ülkemize de getirmek amaçlanmıştı. Yani batı dünyasına entegre olma konusunda bir adım atmak.

Buna ek olarak, o güne kadar TRT televizyonu dışında uygulaması bulunmayan reklamların denetimi konusunda “Tüketicinin Korunması” adlı bir yasa hazırlanmakta idi. Devletin cezai yaptırımlarına muhatap olmadan sektörün kendi kendini denetleyerbilmesi, devlet denetimine gerek duyulmaması anlayışı oluşmaya başlamıştı.

O tarihte Reklamcılar Derneği bu fikre sahip çıktı ve Yönetim Kurulu başkanı Attila Aksoy’un reklamverenler ve medya yöneticileri ile ayrı ayrı ve tek tek yaptığı titiz ve özverili ikna çalışmalarıyla özdenetim mekanizmasının kurulması konusunda ilk adımlar atıldı.

Daha sonra özdenetimin kurallarının belirlenmesi ve işleyişin kurulması aşamasına geçildi. 1994’ün ilk dört ayında Reklamcılar Derneği’nin yöneticileri ve çalışanları bunun üzerinde çalıştı.

Reklamların yanıltıcı ve aldatıcılığının kuralları evrensel olduğu için Avrupa özdenetim esaslarının titiz bir çevirisi sağlandı. RÖK’ün yapısı, işleyiş kuralları bir içtüzük halinde hazırlandı. Reklamda özdenetime destek veren ve açıklanan kurallara uyacağı sözünü veren reklamveren ve medya kuruluşlarından yazılı taahhütler alındı. Bu taahhütlerin güvencesiyle 116 kuruluşun adını taşıyan ilanla kamuoyuna duyurularak faaliyete geçildi.

Reklam özdenetim mekanizmasının kurulmasından umulan yarar özetle reklama güven duyulmasını sağlamak ya da mevcut güveni artırmaktı. Böylece orta ve uzun vadede reklamverenlerin, medyanın ve tüketicilerin de yararlanacağı verimli bir rekabet ortamı yaratılmış olacaktı.

RÖK’ün kurulması, çalışma ilke ve esaslarının hazırlanması ve bugüne gelmesinde Çetin Ziylan’ın rolü ve varlığı çok önem taşımaktadır. Çetin Ziylan, Reklam Özdenetim Kurulu’nun kurulduğu 1994 yılından 2013 yılına kadar 19 yıl boyunca Kurul’un ve sekreteryanın başkanlığını yürütmüştür.