Başvuru Şekli ve Koşulları

Kurul’a iletilen başvurular Yürütme Kurulu veya Reklam Özdenetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Yürütme Kurulu toplantıları her ayın iki ve dördüncü Salı günleri, Reklam Özdenetim Kurulu toplantıları ise her ayın bir ve üçüncü Salı günleri gerçekleştirilmektedir. Kurul’a iletilecek başvurular yazılı yapılır. Başvuruların, izleyen ilk toplantıda görüşülebilmesi için en geç, Çarşamba günü saat 16:00’ya kadar gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru dilekçesinde Esaslar’ın hangi maddesinin ihlal edildiği açıkça belirtilir ve yayınlanan reklamın bir örneği (aslı, fotoğrafı, CD’si vb.) başvuruya eklenir.

Yapılan başvuru üzerine, reklamın reklamvereninden ve varsa reklam ajansından, en geç iki iş günü içinde yazılı görüşünü bildirmesi istenir. Görüş bildirim süresinden sonra (Cuma günü saat 18:00’den sonra) gelen yazılı görüş ve/veya destek niteliğindeki belge değerlendirmeye alınmaz. Bu süre içinde bir yanıt alınamazsa, Kurul karşı tarafın görüşü olmadan değerlendirme yapar.

Daha önce her iki kuruldan biri tarafından oluşturulan görüşe itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sadece her ayın birinci ve üçüncü Salı günü toplanan Reklam Özdenetim Kurulu toplantılarında değerlendirilebilir. İtiraz, itirazın görüşüleceği Reklam Özdenetim Kurulu toplantısından önceki Cuma günü saat 18:00’e kadar gönderilmelidir. İtiraz üzerine oluşturulan Reklam Özdenetim Kurulu’nun görüşü kesindir. Bu tavsiye niteliğindeki görüşe karşı yapılan itirazlar, yeni bir belge sunulmadıkça değerlendirilmez.

Kurul’un Çalışma İlke Ve Esaslarının Detayı İçin Tıklayınız.