RÖK Platformu

Reklamverenler Derneği (RVD) ve Reklamcılar Derneği (RD), Dernekler Kanunu’nun 25. maddesi gereğince bir platform oluşturmak üzere biraraya gelmişlerdir.

Platformun ana amacı, tüketicinin mal ve hizmetlere ilişkin bilgilenme hakkının korunma ve gözetilmesi, reklamların toplumu bilgilendiren, doğruluk ve dürüstlük ilkelerine uygun biçimde üretilmesidir. Reklam üretimine taraf olan kesimlerde toplumsal sorumlulukların farkında olan bir yaratıcılık anlayışının yeşertilmesi, sektörün bakış açısının da özdenetim anlayışıyla geliştirilip, güçlendirilmesidir.

Platform, kurucu dernek yönetim kurulu başkanları ve başkan yardımcılarından oluşmak üzere toplamda dört temsilcinin görev aldığı ‘Reklam Özdenetim Platformu’ tarafından yönetilir.

Reklamların sorumluluğunu taşıyan reklamveren, reklam ajansı ve medya üçlüsünün reklam özdenetiminin evrensel kurallarına uyulmasını sağlamak var oluş amaçlarından biridir. Bu nedenle reklamları denetleyecek Reklam Özdenetim Kurulu’nu (RÖK) oluşturmak, Platform’un öncelikli hedefidir.

Platformun paydaşları olan Reklamverenler Derneği; giderlerin fonlanması, eşgüdüm, insan kaynağı yönetimi, Reklamcılar Derneği; yıllık tanıtım kampanyasının tasarım ve uygulamasından sorumludur.

Reklam Özdenetim Kurulu’nun çalışmaları Platform tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde Kurul Koordinatörü’nce yürütülür.

Kurul’un gündeminin yapılması, toplantıların yönetimi ve kurulun dışa karşı muhatabı Kurul Koordinatörünün sorumluluğundadır ve Kurul Koordinatörü doğrudan Platform Başkanı’na karşı sorumludur.

Kurul toplantılarını yönetmek amacıyla Kurul’daki RVD ve RD temsilcilerinden birer Başkan Yardımcısı seçilir. RVD ve RD temsilcilerinden seçilen Başkan Yardımcıları dönüşümlü olarak görev yaparlar. Başkan Yardımcıları 2 yıl süre ile hizmet yapar.

RÖK Platformu’nun başkanlığı kurucu dernekler tarafından gerekli görülürse dönüşümlü olarak üstlenilmektedir. Aksi takdirde yönetim ve finansmandan sorumlu Reklamverenler Derneği Başkanı Platform Başkanlığını yürütmektedir.

 

REKLAM ÖZDENETİM KURULU

PROFESYONEL KADRO

Koordinatör

Reklam Özdenetim Kurulu’nun temsiliyeti, işbirliği içerisinde olduğu tüm kurum ve kuruluşlar ile Avrupa Reklam Standartları Birliği (EASA) iletişimlerinin yürütülmesi ve özdenetim mekanizmasının sağlıklı işleyişi için stratejilerin oluşturularak gerekli tüm aksiyonların alınması ve ekibe gerekli desteğin sağlanması konularında çalışmaktadır.

Av. Ulya Duran

Reklam Özdenetim Kurulu Koordinatörü
Özgeçmiş için tıklayınız

Koordinatör Yardımcısı

Müge Tanığ

Koordinatör Yardımcısı
Özgeçmiş için tıklayınız