Başvuru İstatistikleri

Reklam Özdenetim Kurulu’nda İncelenen Dosyalar(*)

Başvuranın kimliğine göre dağılım
Rakip firma başvurusu 2198
Tüketici başvurusu 1444
Resmi – Meslek kuruluşları başvurusu 76
Tüketici kuruluşu başvurusu 4
Kurul’un kendiliğinden ele aldığı 179
TOPLAM 3901

 

Kurul kararlarına göre dağılım (**)

Esaslar’a aykırı bulunan 1505
Esaslar’a bir bölümü aykırı bulunan(**) 519
Esaslar’a aykırı bulunmayan 1755
Tarafların anlaşması sonucu karara gerek  kalmadan geri alınan başvuru 101
İncelenmekte olan 2
İdareye-Reklam Kurulu’na İntikal Eden 19

 

Başvuru konusuna göre dağılım (***)

Kurul’a gelen Esaslara aykırı bulunan Esaslara aykırı bulunmayan Geri Alınan İncelenen
Temel İlkeler 242 108 129 4 1
Ahlaka Uygunluk 122 20 101 1
Dürüstlük 81 46 36
Toplumsal Sorumluluk 111 23 87 1
Doğruluk 2762 1439 1251 70 2
Sayısal/Bilimsel Verilerin Kullanımı ve Terminolojisi 4 1 3
“Bedava”, “Garanti” vb. Sözcüklerin Kullanımı 19 8 11
Reklamın Kimliği 8 4 4
Karşılaştırmalı Reklam 198 112 81 5
Kötüleme 430 199 227 4
Tanıklı Reklamlar 21 7 14
Kişisel (Özel) Mülkiyetin Gösterilmesi veya Taklidi 1 1
Ticari İtibardan Haksız Yararlanma 35 16 17 2
Taklit 110 29 76 5
Reklamların Ayırt Edilmesi 32 11 19 2
Güvenlik ve Sağlık 18 8 10
Çocuklar ve Gençler 177 63 114
Garantiler 1 1
Çevreye İlişkin Tutum 5 1 4
Verinin Korunması ve Kişilik Haklarına Saygı 4 1 2 1
Kanıtlama/Destekleme 1461 724 723 13 1
Müşteri İsteklerine Saygı (C14) 1 1
TOPLAM 5843 2821 2910 108 4

(*) Nisan 1994 – 31.08.2020 tarihleri arasındadır.

(**) Aynı başvuruyla ilgili maddelerin bazıları Esaslar’a aykırı bulunup, bazıları bulunmayabilir.

(***) Bir başvuru Esaslar’ın birden fazla maddesi ile ilgili olabildiğinden, konu toplam sayısı, dosya toplam sayısından fazladır.