Başvuru İstatistikleri

Reklam Özdenetim Kurulu’nda İncelenen Dosyalar(*)

Başvuranın kimliğine göre dağılım
Rakip firma başvurusu 2235
Tüketici başvurusu 1448
Resmi – Meslek kuruluşları başvurusu 76
Tüketici kuruluşu başvurusu 4
Kurul’un kendiliğinden ele aldığı 179
TOPLAM 3942

 

Kurul kararlarına göre dağılım (**)

Esaslar’a aykırı bulunan 1523
Esaslar’a bir bölümü aykırı bulunan(**) 526
Esaslar’a aykırı bulunmayan 1773
Tarafların anlaşması sonucu karara gerek  kalmadan geri alınan başvuru 101
İncelenmekte olan
İdareye-Reklam Kurulu’na İntikal Eden 19

 

Başvuru konusuna göre dağılım (***)

Kurul’a gelen Esaslara aykırı bulunan Esaslara aykırı bulunmayan Geri Alınan İncelenen
Temel İlkeler 255 117 134 4
Ahlaka Uygunluk 122 20 101 1
Dürüstlük 81 46 36
Toplumsal Sorumluluk 112 23 88 1
Doğruluk 2801 1460 1271 70
Sayısal/Bilimsel Verilerin Kullanımı ve Terminolojisi 4 1 3
“Bedava”, “Garanti” vb. Sözcüklerin Kullanımı 19 8 11
Reklamın Kimliği 8 4 4
Karşılaştırmalı Reklam 200 112 83 5
Kötüleme 437 204 229 4
Tanıklı Reklamlar 21 7 14
Kişisel (Özel) Mülkiyetin Gösterilmesi veya Taklidi 1 1
Ticari İtibardan Haksız Yararlanma 35 16 17 2
Taklit 111 29 77 5
Reklamların Ayırt Edilmesi 32 11 19 2
Güvenlik ve Sağlık 19 8 11
Çocuklar ve Gençler 177 63 114
Garantiler 1 1
Çevreye İlişkin Tutum 5 1 4
Verinin Korunması ve Kişilik Haklarına Saygı 4 1 2 1
Kanıtlama/Destekleme 1499 741 745 13
Müşteri İsteklerine Saygı (C14) 1 1
TOPLAM 5944 2873 2963 108

(*) Nisan 1994 – 30.11.2020 tarihleri arasındadır.

(**) Aynı başvuruyla ilgili maddelerin bazıları Esaslar’a aykırı bulunup, bazıları bulunmayabilir.

(***) Bir başvuru Esaslar’ın birden fazla maddesi ile ilgili olabildiğinden, konu toplam sayısı, dosya toplam sayısından fazladır.