Başvuru İstatistikleri

Reklam Özdenetim Kurulu’nda İncelenen Dosyalar(*)

Başvuranın kimliğine göre dağılım
Rakip firma başvurusu 2333
Tüketici başvurusu 1458
Resmi – Meslek kuruluşları başvurusu 76
Tüketici kuruluşu başvurusu 4
Kurul’un kendiliğinden ele aldığı 179
TOPLAM 4050

 

Kurul kararlarına göre dağılım (**)

Esaslar’a aykırı bulunan 1573
Esaslar’a bir bölümü aykırı bulunan(**) 548
Esaslar’a aykırı bulunmayan 1807
Tarafların anlaşması sonucu karara gerek  kalmadan geri alınan başvuru 102
İncelenmekte olan 1
İdareye-Reklam Kurulu’na İntikal Eden 19

 

Başvuru konusuna göre dağılım (***)

Kurul’a gelen Esaslara aykırı bulunan Esaslara aykırı bulunmayan Geri Alınan İncelenen
Temel İlkeler 273 128 141 4
Ahlaka Uygunluk 122 20 101 1
Dürüstlük 81 46 35
Toplumsal Sorumluluk 114 24 89 1
Doğruluk 2899 1520 1308 70 1
Sayısal/Bilimsel Verilerin Kullanımı ve Terminolojisi 4 1 3
“Bedava”, “Garanti” vb. Sözcüklerin Kullanımı 19 8 11
Reklamın Kimliği 8 4 4
Karşılaştırmalı Reklam 211 119 87 5
Kötüleme 453 213 236 4
Tanıklı Reklamlar 22 7 15
Kişisel (Özel) Mülkiyetin Gösterilmesi veya Taklidi 1 1
Ticari İtibardan Haksız Yararlanma 35 16 17 2
Taklit 113 29 79 5
Reklamların Ayırt Edilmesi 33 11 20 2
Güvenlik ve Sağlık 19 8 11
Çocuklar ve Gençler 178 63 115
Garantiler 1 1
Çevreye İlişkin Tutum 6 2 4
Verinin Korunması ve Kişilik Haklarına Saygı 4 1 2 1
Kanıtlama/Destekleme 1594 792 788 13 1
Müşteri İsteklerine Saygı (C14) 1 1
TOPLAM 6191 3013 3068 108 2

(*) Nisan 1994 – 30.06.2021 tarihleri arasındadır.

(**) Aynı başvuruyla ilgili maddelerin bazıları Esaslar’a aykırı bulunup, bazıları bulunmayabilir.

(***) Bir başvuru Esaslar’ın birden fazla maddesi ile ilgili olabildiğinden, konu toplam sayısı, dosya toplam sayısından fazladır.