Başvuru İstatistikleri

Reklam Özdenetim Kurulu’nda İncelenen Dosyalar(*)

Başvuranın kimliğine göre dağılım
Rakip firma başvurusu 2268
Tüketici başvurusu 1449
Resmi – Meslek kuruluşları başvurusu 76
Tüketici kuruluşu başvurusu 4
Kurul’un kendiliğinden ele aldığı 179
TOPLAM 3976

 

Kurul kararlarına göre dağılım (**)

Esaslar’a aykırı bulunan 1538
Esaslar’a bir bölümü aykırı bulunan(**) 531
Esaslar’a aykırı bulunmayan 1787
Tarafların anlaşması sonucu karara gerek  kalmadan geri alınan başvuru 101
İncelenmekte olan
İdareye-Reklam Kurulu’na İntikal Eden 19

 

Başvuru konusuna göre dağılım (***)

Kurul’a gelen Esaslara aykırı bulunan Esaslara aykırı bulunmayan Geri Alınan İncelenen
Temel İlkeler 262 120 138 4
Ahlaka Uygunluk 122 20 101 1
Dürüstlük 81 46 35
Toplumsal Sorumluluk 112 23 88 1
Doğruluk 2833 1478 1285 70
Sayısal/Bilimsel Verilerin Kullanımı ve Terminolojisi 4 1 3
“Bedava”, “Garanti” vb. Sözcüklerin Kullanımı 19 8 11
Reklamın Kimliği 8 4 4
Karşılaştırmalı Reklam 206 114 87 5
Kötüleme 439 206 229 4
Tanıklı Reklamlar 22 7 15
Kişisel (Özel) Mülkiyetin Gösterilmesi veya Taklidi 1 1
Ticari İtibardan Haksız Yararlanma 35 16 17 2
Taklit 111 29 77 5
Reklamların Ayırt Edilmesi 32 11 20 2
Güvenlik ve Sağlık 19 8 11
Çocuklar ve Gençler 178 63 115
Garantiler 1 1
Çevreye İlişkin Tutum 5 1 4
Verinin Korunması ve Kişilik Haklarına Saygı 4 1 2 1
Kanıtlama/Destekleme 1530 757 760 13
Müşteri İsteklerine Saygı (C14) 1 1
TOPLAM 6026 2914 3004 108

(*) Nisan 1994 – 31.01.2021 tarihleri arasındadır.

(**) Aynı başvuruyla ilgili maddelerin bazıları Esaslar’a aykırı bulunup, bazıları bulunmayabilir.

(***) Bir başvuru Esaslar’ın birden fazla maddesi ile ilgili olabildiğinden, konu toplam sayısı, dosya toplam sayısından fazladır.