Başvuru İstatistikleri

Reklam Özdenetim Kurulu’nda İncelenen Dosyalar(*)

Başvuranın kimliğine göre dağılım
Rakip firma başvurusu 2450
Tüketici başvurusu 1468
Resmi – Meslek kuruluşları başvurusu 77
Tüketici kuruluşu başvurusu 4
Kurul’un kendiliğinden ele aldığı 179
TOPLAM 4178

 

Kurul kararlarına göre dağılım (**)

Esaslar’a aykırı bulunan 1634
Esaslar’a bir bölümü aykırı bulunan(**) 582
Esaslar’a aykırı bulunmayan 1837
Tarafların anlaşması sonucu karara gerek  kalmadan geri alınan başvuru 103
İncelenmekte olan 1
İdareye-Reklam Kurulu’na İntikal Eden 19

 

Başvuru konusuna göre dağılım (***)

Kurul’a gelen Esaslara aykırı bulunan Esaslara aykırı bulunmayan Geri Alınan İncelenen
Temel İlkeler 281 133 144 4
Ahlaka Uygunluk 122 20 101 1
Dürüstlük 81 46 35
Toplumsal Sorumluluk 115 25 89 1
Doğruluk 3026 1607 1349 70
Sayısal/Bilimsel Verilerin Kullanımı ve Terminolojisi 4 1 3
“Bedava”, “Garanti” vb. Sözcüklerin Kullanımı 19 8 11
Reklamın Kimliği 8 4 4
Karşılaştırmalı Reklam 218 124 88 5
Kötüleme 473 222 247 4
Tanıklı Reklamlar 22 7 15
Kişisel (Özel) Mülkiyetin Gösterilmesi veya Taklidi 1 1
Ticari İtibardan Haksız Yararlanma 39 17 19 2 1
Taklit 117 30 81 5 1
Reklamların Ayırt Edilmesi 33 11 20 2
Güvenlik ve Sağlık 19 8 11
Çocuklar ve Gençler 178 63 115
Garantiler 1 1
Çevreye İlişkin Tutum 7 3 4
Verinin Korunması ve Kişilik Haklarına Saygı 4 1 2 1
Kanıtlama/Destekleme 1714 863 838 13
Müşteri İsteklerine Saygı (C14) 1 1
TOPLAM 6483 3194 3179 108 2

(*) Nisan 1994 – 30.06.2022 tarihleri arasındadır.

(**) Aynı başvuruyla ilgili maddelerin bazıları Esaslar’a aykırı bulunup, bazıları bulunmayabilir.

(***) Bir başvuru Esaslar’ın birden fazla maddesi ile ilgili olabildiğinden, konu toplam sayısı, dosya toplam sayısından fazladır.