Başvuru İstatistikleri

Reklam Özdenetim Kurulu’nda İncelenen Dosyalar(*)

Başvuranın kimliğine göre dağılım
Rakip firma başvurusu 2100
Tüketici başvurusu 1439
Resmi – Meslek kuruluşları başvurusu 76
Tüketici kuruluşu başvurusu 4
Kurul’un kendiliğinden ele aldığı 178
TOPLAM 3797

 

Kurul kararlarına göre dağılım (**)

Esaslar’a aykırı bulunan 1470
Esaslar’a bir bölümü aykırı bulunan(**) 480
Esaslar’a aykırı bulunmayan 1728
Tarafların anlaşması sonucu karara gerek  kalmadan geri alınan başvuru 100
İncelenmekte olan
İdareye-Reklam Kurulu’na İntikal Eden 19

 

Başvuru konusuna göre dağılım (***)

Kurul’a gelen Esaslara aykırı bulunan Esaslara aykırı bulunmayan Geri Alınan İncelenen
Temel İlkeler 209 85 120 4
Ahlaka Uygunluk 122 20 101 1
Dürüstlük 77 43 34
Toplumsal Sorumluluk 110 22 87 1
Doğruluk 2667 1380 1217 70
Sayısal/Bilimsel Verilerin Kullanımı ve Terminolojisi 4 1 3
“Bedava”, “Garanti” vb. Sözcüklerin Kullanımı 19 8 11
Reklamın Kimliği 8 4 4
Karşılaştırmalı Reklam 187 108 74 5
Kötüleme 413 194 215 4
Tanıklı Reklamlar 18 5 13
Kişisel (Özel) Mülkiyetin Gösterilmesi veya Taklidi 1 1
Ticari İtibardan Haksız Yararlanma 34 16 16 2
Taklit 109 28 76 5
Reklamların Ayırt Edilmesi 32 11 19 2
Güvenlik ve Sağlık 18 8 10
Çocuklar ve Gençler 177 63 114
Garantiler 1 1
Çevreye İlişkin Tutum 5 1 4
Verinin Korunması ve Kişilik Haklarına Saygı 4 1 2 1
Kanıtlama/Destekleme 1370 682 675 13
Müşteri İsteklerine Saygı (C14) 1 1
TOPLAM 5586 2681 2797 108

(*) Nisan 1994 – 31.12.2019 tarihleri arasındadır.

(**) Aynı başvuruyla ilgili maddelerin bazıları Esaslar’a aykırı bulunup, bazıları bulunmayabilir.

(***) Bir başvuru Esaslar’ın birden fazla maddesi ile ilgili olabildiğinden, konu toplam sayısı, dosya toplam sayısından fazladır.