Başvuru İstatistikleri

Reklam Özdenetim Kurulu’nda İncelenen Dosyalar(*)

Başvuranın kimliğine göre dağılım
Rakip firma başvurusu 2177
Tüketici başvurusu 1443
Resmi – Meslek kuruluşları başvurusu 76
Tüketici kuruluşu başvurusu 4
Kurul’un kendiliğinden ele aldığı 179
TOPLAM 3879

 

Kurul kararlarına göre dağılım (**)

Esaslar’a aykırı bulunan 1497
Esaslar’a bir bölümü aykırı bulunan(**) 508
Esaslar’a aykırı bulunmayan 1754
Tarafların anlaşması sonucu karara gerek  kalmadan geri alınan başvuru 100
İncelenmekte olan 1
İdareye-Reklam Kurulu’na İntikal Eden 19

 

Başvuru konusuna göre dağılım (***)

Kurul’a gelen Esaslara aykırı bulunan Esaslara aykırı bulunmayan Geri Alınan İncelenen
Temel İlkeler 233 100 129 4
Ahlaka Uygunluk 122 20 101 1
Dürüstlük 81 46 36
Toplumsal Sorumluluk 111 23 87 1
Doğruluk 2740 1476 1247 70 1
Sayısal/Bilimsel Verilerin Kullanımı ve Terminolojisi 4 1 3
“Bedava”, “Garanti” vb. Sözcüklerin Kullanımı 19 8 11
Reklamın Kimliği 8 4 4
Karşılaştırmalı Reklam 193 111 79 5
Kötüleme 427 198 225 4 1
Tanıklı Reklamlar 21 7 14
Kişisel (Özel) Mülkiyetin Gösterilmesi veya Taklidi 1 1
Ticari İtibardan Haksız Yararlanma 35 16 17 2
Taklit 110 29 76 5
Reklamların Ayırt Edilmesi 32 11 19 2
Güvenlik ve Sağlık 18 8 10
Çocuklar ve Gençler 177 63 114
Garantiler 1 1
Çevreye İlişkin Tutum 5 1 4
Verinin Korunması ve Kişilik Haklarına Saygı 4 1 2 1
Kanıtlama/Destekleme 1441 714 713 13 1
Müşteri İsteklerine Saygı (C14) 1 1
TOPLAM 5754 2769 2877 108

(*) Nisan 1994 – 30.06.2020 tarihleri arasındadır.

(**) Aynı başvuruyla ilgili maddelerin bazıları Esaslar’a aykırı bulunup, bazıları bulunmayabilir.

(***) Bir başvuru Esaslar’ın birden fazla maddesi ile ilgili olabildiğinden, konu toplam sayısı, dosya toplam sayısından fazladır.