Başvuru İstatistikleri

Reklam Özdenetim Kurulu’nda İncelenen Dosyalar(*)

Başvuranın kimliğine göre dağılım
Rakip firma başvurusu 2588
Tüketici başvurusu 1480
Resmi – Meslek kuruluşları başvurusu 78
Tüketici kuruluşu başvurusu 4
Kurul’un kendiliğinden ele aldığı 179
TOPLAM 4329

 

Kurul kararlarına göre dağılım (**)

Esaslar’a aykırı bulunan 1715
Esaslar’a bir bölümü aykırı bulunan(**) 612
Esaslar’a aykırı bulunmayan 1876
Tarafların anlaşması sonucu karara gerek  kalmadan geri alınan başvuru 105
İncelenmekte olan
Kapsam Dışı 2
İdareye-Reklam Kurulu’na İntikal Eden 19

 

Başvuru konusuna göre dağılım (***)

Kurul’a gelen Esaslara aykırı bulunan Esaslara aykırı bulunmayan Geri Alınan İncelenen
Temel İlkeler 298 137 157 4
Ahlaka Uygunluk 122 20 101 1
Dürüstlük 84 48 36
Toplumsal Sorumluluk 116 25 90 1
Doğruluk 3171 1701 1399 71
Sayısal/Bilimsel Verilerin Kullanımı ve Terminolojisi 4 1 3
“Bedava”, “Garanti” vb. Sözcüklerin Kullanımı 19 8 11
Reklamın Kimliği 8 4 4
Karşılaştırmalı Reklam 227 131 91 5
Kötüleme 485 231 250 4
Tanıklı Reklamlar 22 7 15
Kişisel (Özel) Mülkiyetin Gösterilmesi veya Taklidi 1 1
Ticari İtibardan Haksız Yararlanma 39 17 20 2
Taklit 117 30 82 5
Reklamların Ayırt Edilmesi 34 12 20 2
Güvenlik ve Sağlık 19 8 11
Çocuklar ve Gençler 179 64 115
Garantiler 1 1
Çevreye İlişkin Tutum 7 3 4
Verinin Korunması ve Kişilik Haklarına Saygı 4 1 2 1
Kanıtlama/Destekleme 1853 946 894 13
Müşteri İsteklerine Saygı (C14) 1 1
Bölüm-E Çevreye İlişkin İddialar / Dürüst ve Doğru Sunum 8 3 5
Bölüm-E Çevreye İlişkin İddialar / Ürün Yaşam Döngüsü 1 1
TOPLAM 6821 3399 3313 109

(*) Nisan 1994 – 29.12.2023 tarihleri arasındadır.

(**) Aynı başvuruyla ilgili maddelerin bazıları Esaslar’a aykırı bulunup, bazıları bulunmayabilir.

(***) Bir başvuru Esaslar’ın birden fazla maddesi ile ilgili olabildiğinden, konu toplam sayısı, dosya toplam sayısından fazladır.