Başvuru İstatistikleri

Reklam Özdenetim Kurulu’nda İncelenen Dosyalar(*)

Başvuranın kimliğine göre dağılım
Rakip firma başvurusu 2517
Tüketici başvurusu 1474
Resmi – Meslek kuruluşları başvurusu 77
Tüketici kuruluşu başvurusu 4
Kurul’un kendiliğinden ele aldığı 179
TOPLAM 4251

 

Kurul kararlarına göre dağılım (**)

Esaslar’a aykırı bulunan 1675
Esaslar’a bir bölümü aykırı bulunan(**) 590
Esaslar’a aykırı bulunmayan 1853
Tarafların anlaşması sonucu karara gerek  kalmadan geri alınan başvuru 105
İncelenmekte olan 9
İdareye-Reklam Kurulu’na İntikal Eden 19

 

Başvuru konusuna göre dağılım (***)

Kurul’a gelen Esaslara aykırı bulunan Esaslara aykırı bulunmayan Geri Alınan İncelenen
Temel İlkeler 288 135 148 4 1
Ahlaka Uygunluk 122 20 101 1
Dürüstlük 81 46 35
Toplumsal Sorumluluk 116 25 90 1
Doğruluk 3079 1651 1367 70 9
Sayısal/Bilimsel Verilerin Kullanımı ve Terminolojisi 4 1 3
“Bedava”, “Garanti” vb. Sözcüklerin Kullanımı 19 8 11
Reklamın Kimliği 8 4 4
Karşılaştırmalı Reklam 221 125 91 5
Kötüleme 479 225 250 4
Tanıklı Reklamlar 22 7 15
Kişisel (Özel) Mülkiyetin Gösterilmesi veya Taklidi 1 1
Ticari İtibardan Haksız Yararlanma 39 17 20 2
Taklit 117 30 82 5
Reklamların Ayırt Edilmesi 34 12 20 2
Güvenlik ve Sağlık 19 8 11
Çocuklar ve Gençler 179 64 115
Garantiler 1 1
Çevreye İlişkin Tutum 7 3 4
Verinin Korunması ve Kişilik Haklarına Saygı 4 1 2 1
Kanıtlama/Destekleme 1784 905 857 13 9
Müşteri İsteklerine Saygı (C14) 1 1
TOPLAM 6642 3288 3227 108 19

(*) Nisan 1994 – 30.12.2022 tarihleri arasındadır.

(**) Aynı başvuruyla ilgili maddelerin bazıları Esaslar’a aykırı bulunup, bazıları bulunmayabilir.

(***) Bir başvuru Esaslar’ın birden fazla maddesi ile ilgili olabildiğinden, konu toplam sayısı, dosya toplam sayısından fazladır.