Çalışma Alanı

Reklam Özdenetim Kurulu olarak televizyon, basın (gazete ve dergi), sinema, radyo, internet, açıkhava mecralarında yayınlanan ya da doğrudan pazarlama yöntemiyle sunulan reklam mesajlarının yerel mevzuat da dahil olmak üzere uygulamakta olduğumuz Özdenetim Esasları kapsamında yanıltıcılık içerip içermediği konusunda faaliyet göstermekteyiz.

Kurulumuza yazılı olarak (e-posta, online başvuru formu, faks vs.) iletilen başvuruların öncelikle çalışma alanımız ve Özdenetim Esasları kapsamında olup olmadığı incelenmektedir.

Gerek görüldüğü takdirde reklamveren ve/veya reklam ajansından yazılı görüş istenerek başvuru değerlendirilmektedir. Reklam mesajlarının uygulamakta olduğumuz Özdenetim Esasları’na aykırı bulunması durumunda reklamın düzeltilmesi ve/veya yayından kaldırılması yönünde tavsiye niteliğinde görüş oluşturulmaktadır. Söz konusu görüş öncelikle reklamveren ve/veya reklam ajansı ile paylaşılmakta ve yanıltıcılığın düzeltilmesi için 2 iş günü süre verilmektedir. Bu süre sonunda reklamlarda Kurul görüşü doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmadan yayının devam etmesi halinde reklamın yayınlandığı ilgili mecraya reklamın bu hali ile yayınlanmaması gerektiği yönünde yine tavsiye niteliğindeki Kurul görüşü iletilmektedir. Kurul’umuzun bundan başka herhangi bir yaptırımı bulunmamaktadır.

Kurul’umuzca değerlendirmeye alınamayan başvuru içerikleri hakkında daha fazla bilgi alabilmek için lütfen tıklayınız.

Yazılı olarak iletilen başvurular -dosyanın inceleme sürecine göre değişiklik göstermekle birlikte- en geç 15 gün içinde değerlendirilerek başvuru sahibine yine yazılı olarak bildirilir.

Reklam Özdenetim Kurulu’na göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.