Reklam Mevzuatı

Reklam Özdenetim Kurulu, internet sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel ve doğru bilgilerle yayınlanmasını temin etmek amacıyla elinden gelen çabayı göstermekle birlikte bu bilgilerin doğru, yeterli ve eksiksiz olduğunu garanti etmemekte, bu bilgilerdeki virüs, eksiklik ve/veya hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmediğini açıkça beyan etmektedir.

Reklam Özdenetim Kurulu, internet sitesinde yayınlanan bilgileri bilgi amaçlı olarak yayınlanmakta olup, bu bilgiler kullanılarak yapılan ve yapılacak işlemlerden dolayı Reklam Özdenetim Kurulu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

2. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği

3. Fiyat Etiketi Yönetmeliği

4. Garanti Belgesi Yönetmeliği

5. Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama ve Usul Esasları Hakkında Yönetmelik

6. Medya Ölçümü Araştırma Sonuçlarının Ticari Reklam ve İlanlarda Kullanılmasına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

7. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun (RTÜK Kanunu)

8. Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (RTÜK Yönetmeliği)

9. Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kanunu

11. Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren Protokolün onaylanması

12. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği

13. Reklam Kurulu Yönetmeliği

14. Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerde Yapılacak Radyo ve Televizyon Yayınları Hakkında Yönetmelik

15. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

16. Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

17. Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği

18. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

19. Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

20. RTÜK Kamu Spotları Yönergesi

21. Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği

22. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği

23. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

24. Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik

25. Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği