Reklam Mevzuatı

Reklam Özdenetim Kurulu, internet sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel ve doğru bilgilerle yayınlanmasını temin etmek amacıyla elinden gelen çabayı göstermekle birlikte bu bilgilerin doğru, yeterli ve eksiksiz olduğunu garanti etmemekte, bu bilgilerdeki virüs, eksiklik ve/veya hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmediğini açıkça beyan etmektedir.

Reklam Özdenetim Kurulu, internet sitesinde yayınlanan bilgileri bilgi amaçlı olarak yayınlanmakta olup, bu bilgiler kullanılarak yapılan ve yapılacak işlemlerden dolayı Reklam Özdenetim Kurulu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

2. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği

3. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun (RTÜK Kanunu)

4. Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (RTÜK Yönetmeliği)

5. Fiyat Etiketi Yönetmeliği

6. Garanti Belgesi Yönetmeliği

7. Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

8. Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren Protokolün onaylanması

9. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kanunu

10. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği

11. Reklam Kurulu Yönetmeliği

12. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

13. Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerde Yapılacak Radyo ve Televizyon Yayınları Hakkında Yönetmelik

14. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

15. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği

16. Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

17. RTÜK Kamu Spotları Yönergesi

18. Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği

19. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği

20. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

21. Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik

22. Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği 

23. Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik

24. Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkında Yönetmelik