Yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Karşılaştırmalı Reklamların Dünyadaki Uygulamaları Eğitimi

Sektörümüzü yakından ilgilendiren önemli maddeler içeren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28 Kasım 2013’te Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından 28 Mayıs 2014’te yürürlüğe girdi.

Yeni Tüketici Kanununun reklam sektörüne getireceği değişiklikleri, 4077 sayılı eski kanun ile kıyaslamalı olarak ele aldığımız ve sektörden gelen talep doğrultusunda da karşılaştırmalı reklamlara ilişkin farklı ülkelerdeki uygulamalara da ayrıntılı olarak değindiğimiz “Yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un Reklam Sektörüne Getirdiği Önemli Yenilik ve Değişiklikler Nelerdir? Karşılaştırmalı Reklamların Dünyadaki Uygulamaları” konulu Eğitim Semineri’miz devam ediyor.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, reklamlarla birlikte birçok alanda tüketici haklarını ve kanuna uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımları düzenliyor. Yeni Kanun, özellikle yaptırımlar konusunda sektörün tüm paydaşlarını ilgilendirebilecek önemli gelişmeler içermektedir. Bunun yanı sıra Kanun’da ‘karşılaştırmalı reklam’ tanımında bazı değişikliklerin olacağının sinyali madde gerekçesinden Avrupa Birliği Yönergesi’ne yapılan atıftan anlaşılmakta ve ‘örtülü reklam’ kavramı ayrıntılı olarak tanımlanmaktadır.

Bu eğitimimizin, reklam ajansları ve reklamverenler başta olmak üzere sektörün tüm paydaşlarını ilgilendirebileceğini düşünüyoruz.

İletişim için rok@rok.org.tr