Yeni Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Eğitim Semineri

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girdi. Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, pazarlama iletişimi ve reklam alanı dahil birçok alanda tüketici haklarını ve kanuna uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımları düzenlemekteydi.

Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun düzenlemelerle ilgili genel çerçeveyi çizerken, uygulamaya ve denetime ilişkin ayrıntılar için bu Kanun kapsamında çıkacak yönetmelikler beklenmekteydi. Bu yeni Kanun kapsamında yayınlanan 18 adet yönetmelik arasında pazarlama iletişimi faaliyetlerini doğrudan etkileyen Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği de bir fıkrası haricinde 10 Ocak 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Artık 10 Ocak 2015’ten sonra hazırlanan/hazırlanacak olan tüm pazarlama iletişimi faaliyetlerinde Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde yer alan hükümlerin dikkate alınması gerekiyor.

Bu kapsamda, özellikle Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ndeki hükümlerin değerlendirilmesi ve yorumlanması amacıyla reklam örnekleri ile birlikte daha detaylı olarak inceleyeceğimiz bir eğitim hazırladık.

Eğitimimiz kapsamında aşağıdaki konuları paylaşıyor olacağız.

– Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a genel bakış

– Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin değerlendirilmesi

– Reklam örnekleri

– Mevzuatı ve ilgili hükümlerin değerlendirilmesi

– Reklam Konseyi

– Soru / Cevap

Eğitimimizle ilgilenmek isterseniz bizimle irtibata geçiniz