Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik

28.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile doğrudan (açık) karşılaştırmalı reklamlara yönelik hüküm iptal edilmiştir. Bu hüküm doğrultusunda; reklamlarda rakip ürün/hizmet adına, markasına, logosuna, ticaret unvanına, işletme adı veya diğer ayırt edici unsurlarına yer verilerek açık karşılaştırma yapılmasına izin verilmeyecektir.