“Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz” yayınlandı

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü Reklam Kurulu tarafından “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz” hazırlıkları başlatılmış ve Reklam Özdenetim Kurulu’nun da içinde yer aldığı Reklamverenler Derneği Hukuk Yürütme Kurulu ile Dijital Pazarlama İletişimi Platformu (DPİP) temsilcilerinden oluşan grup tarafından da taslak kılavuz metni üzerinden görüşler paylaşılmıştır.

 

Reklam Kurulu’nun 04.05.2021 tarihli ve 309 sayılı toplantısında 2021/2 numaralı ilke kararı olarak kabul edilen “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz” yayınlanmıştır. Yayınlanan kılavuza ulaşmak için tıklayınız.