“Sorumlu Reklamcılık: Influencer Pazarlaması” Workshop Organizasyonu

Uluslararası Reklam Özdenetim Konseyi (ICAS) ve Avrupa Reklam Standartları Birliği’nin (EASA) Yönetim Kurulu Toplantıları’na ev sahipliği yaptığımız organizasyon kapsamında 24 Nisan 2023 Pazartesi günü “Sorumlu Reklamcılık: Influencer Pazarlaması” başlıklı workshop oturumunu gerçekleştirdik.

ICAS ve EASA üyesi olan 21 ülkeden gelen temsilciler ile Türkiye’deki reklam sektöründen reklamveren, reklam ajansı, influencer ajansı ve influencer’ların katılımı ile gerçekleştirilen workshop’ta, Türkiye gibi tüm dünyada da tartışılan influencer pazarlaması ve bu pazarlama faaliyetine yönelik düzenlemeler görüşüldü.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü Reklam Kurulu’ndan Reklam Daire Başkanı Erdem Biçer ve Ticaret Uzmanı Elif Esin Gökçeoğlu’nun da konuşmacı olarak katıldığı ve Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gül Şener’in moderatörlüğünü yaptığı workshop’ta; influencer reklamlarına yönelik Türkiye’deki düzenleme ve uygulamalar, Avrupa’daki özdenetim kuruluşlarının bu konudaki yaklaşımı ve uygulamaları hakkında bilgiler paylaşıldı. Fransa ile Hindistan’daki influencer pazarlaması alanında bu ülkelerdeki özdenetim kuruluşları tarafından yürütülen projeler hakkında detaylı açıklamalar yapıldı.

RÖK Koordinatörü Av. Ulya Duran tarafından yapılan sunumda; Türkiye’deki özdenetim sistemi, işleyişi ve RÖK’ün yer aldığı projelere değinilerek, 2022 yılında RÖK ile Reklam Kurulu’nun işbirliğinde hayata geçirilen “Influencer Reklamlarının Yapay Zeka ile Taranması Projesi” hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü Reklam Kurulu Ticaret Uzmanı Elif Esin Gökçeoğlu, yaptığı sunumda; influencer pazarlaması alanında Türkiye’deki mevzuat, bu mevzuat ile getirilen düzenlemeler ve söz konusu mevzuat dikkate alınarak Reklam Kurulu tarafından değerlendirilen dosyalar ile karar örneklerine değindi.

Türkiye’deki uygulama ve düzenlemeler hakkında yapılan paylaşımın ardından Avrupa Reklam Standartları Birliği (EASA) Genel Direktörü Lucas Boudet tarafından Avrupa perspektifinden bir değerlendirme yapılarak, reklamda özdenetim sistemi ile influencer reklamlarına yönelik etik standartların nasıl sağlandığı, bu yönde EASA ve üyesi olan özdenetim kuruluşları tarafından gerek Avrupa gerekse ulusal çerçevede hayata geçirilen en iyi uygulama örnekleri ile kılavuzlar hakkında bilgi verildi.

Fransa Özdenetim Kuruluşu ARPP Genel Direktörü Stephane Martin tarafından Fransa’da influencer pazarlaması alanında hayata geçirilen “Sorumlu Influencer Sertifikası” uygulaması hakkında açıklamalar yapıldı. ARPP tarafından geliştirilen ve 2022 yılından beri uygulanan sertifikasyon sürecinin detayları, influencer’ların ve özellikle reklamverenlerin bu sürece katkıları ile bu süreç sonunda elde edilen sonuçlar paylaşıldı.

Hindistan Özdenetim Kuruluşu ASCI CEO’su Manisha Kapoor ise Hindistan’da 2020 yılından beri influencer pazarlaması alanında yaşanan gelişmeleri aktardı. ASCI olarak 2020 yılında başlatılan tarama projesi, bu projenin sonuçları ve sonrasında hazırlanan kılavuz, tüketicilerin influencer’ların ürettiği içeriklere yönelik güveninin ölçüldüğü araştırma sonuçları paylaşıldı.

Soru-cevap bölümünün çok yoğun bir katılım ile gerçekleştirildiği ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulan bu workshop ile; ekosistemde yer alan reklamveren, reklam ajansları, influencer ajansları, influencer’lar, sosyal medya platformları ve özdenetim kuruluşları gibi tüm paydaşların influencer pazarlamasının geleceğini şekillendirmede çok büyük sorumluluğu olduğu mesajı verildi.