Reklam Konseyi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan ve reklam sektörünün tüm taraflarını bir araya getiren Reklam Konseyi ilk toplantısını T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Ankara’da gerçekleştirdi. Toplantıda Türkiye ve dünyadaki reklam yatırımları ile dijital reklamcılıkla ilgili fırsatlar ele alındı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak’ın açılışını yaptığı toplantıya Reklam Kurulu üyeleri, reklam sektörüyle ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, çeşitli meslek örgütleri ile tüketici üst kuruluşları katıldı. Toplantıya Reklam Özdenetim Kurulu’nu temsilen, Reklam Özdenetim Kurulu Koordinatörü Av.Ulya Duran, Koordinatör Yardımcısı Müge Tanığ ile Reklam Özdenetim Kurulu üyelerinden Didem Gücüm, Emine Çubukçu ve Gökhan Saraç katıldılar.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, Reklam Konseyi’nin oluşturulma amacını “Reklam ve pazarlama iletişimi alanlarına ilişkin çağdaş ve uluslararası gelişmeleri ve yargı kararlarını izleyerek, bu alanlarda düzenleme ve denetim işlevinin geliştirilmesi ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak” olarak açıklarken, Konsey’in genel yapısı hakkında da bilgi verdi.

Konsey toplantısında Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura reklam sektörünün dünya ve Türkiye’deki gelişimine dikkat çekerken, Reklamcılar Derneği Başkanı Volkan İkiler, marka ekonomisinin önemini anlatmak için ciddi çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Reklamverenler Derneği Başkan Yardımcısı ve Reklam Özdenetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın ve Reklam Özdenetim Kurulu Koordinatörü Av.Ulya Duran sunumlarında; reklamda denetim konusunda Avrupa Birliği’nde özdenetim sisteminin öncelikli olarak seçildiği bilgisini paylaştılar ve dünyada özdenetim sisteminin geçmişi, özdenetim sisteminin mevcut olduğu ülkeleri ve uygulanan özdenetim esasları hakkında bilgiler paylaştılar. Ayrıca Konsey üyelerine, RÖK’ün kuruluşu, yapısı, faaliyet alanları, incelenen dosyaların istatistikleri hakkında, Avrupa Reklam Standartları Birliği (EASA) ve RÖK’ün EASA ile işbirliği hakkında, RÖK’ün uluslararası alandaki faaliyetleri, RÖK’ün diğer kurum/kuruluşlar ile işbirlikleri ve RÖK projeleri hakkında bilgi verdiler.