İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Panel Düzenledi

İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezince düzenlenen “Sağlık Hukukunda Bilgilendirme, Tanıtım ve Reklam Yasağı Uygulamaları” konulu panel, 27 Şubat 2016 Cumartesi günü İstanbul Adalet Sarayı Seminer Salonunda yapıldı. Panelin açılışında konuşması Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı Av. Ümit Erdem tarafından yapıldı. Oturumda panelist olarak bulunan Kuru koordinatörü Av. Ulya Duran; RÖK’ün yapısı, amaç, ilke ve çalışmaları hakkında bilgi verdi, reklamverenler ve reklamcılık sektörü açısından sağlık sektörü ile ilgili olan mevzuat üzerinde durdu ve örnek kararları paylaştı. Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Kolu Genel Sekreteri Prof. Dr. Özcan Çakmak, reklam yasağına ilişkin Türk mevzuatı hakkında bilgilendirme yaptı, Türk Tabipler Birliği uygulamaları hakkında bilgi verdi ve uygulanan kararlardan örnekler sundu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk Koordinatörlüğü’nden Av. Özkan Tüm, Tababet Kanununu hakkında bilgi verdi ve il sağlık müdürlüğü açısından değerlendirmelerde bulundu. Türk Diş Hekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turhan Atalay, mevzuatla ilgili Türk Diş Hekimleri Birliğinin uygulamalarından örnekler sundu. İstanbul Eczacı Odası Hukuk Danışmanı Av. Cevahir Kılıç, eczacıların reklam yasağının Deontoloji Tüzüğü ile denetlendiğini, eczacıların elektronik ortamda ilaç satamayacakları konusunda bilgi aktardı. Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Av. Mehmet Bülent Deniz, reklamın tüketiciye ulaşmasında uyulması gereken mevzuat, örtülü reklam, sağlık sektörüne ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi verdi ve uygulamadan örnekler sundu. Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği Başkanı Doç. Dr. Gürkan Sert, sağlıkta reklam ve hasta hakları üzerinde durdu. Oturum sonlarında soru-cevap bölümü uygulandı.