EASA (European Advertising Standards Alliance) 25. Yılını Kutluyor

EASA bu yıl, etkili özdenetim ile daha iyi reklam hedefiyle geçen 25 yılını kutluyor. Bu kapsamda 19 Ekim’de Brüksel’de reklam ekosistemindeki bütün paydaşlara açık bir forum düzenlendi.

Reklam ve Yarının Tüketici Deneyimi: Dijital çağda Sorumlu Reklamcılığı Sağlayan Özdenetim” konulu forumda reklam sektörü temsilcileri, tüketiciler, yasa koyucular, özdenetim yetkilileri düşüncelerini paylaştıp, reklam sektöründe sürdürülebilir gelişim ve inovasyon için sinerji yarattılar.