Doğrudan (açık) karşılaştırmalı reklamların hayata geçmesi 1 yıl süre ile ertelendi.

31.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile doğrudan (açık) karşılaştırmalı reklamların hayata geçmesi 1 yıl süre ile ertelenerek, 01.01.2019 yeni yürürlük tarihi olarak belirlenmiştir.

Bu hüküm doğrultusunda; 31.12.2018 tarihine kadar reklamlarda açık karşılaştırma yapılamayacaktır.