Dijital Pazarlama İletişim Platformu (DPİP) Tarafından Hazırlanan Reklamın Ekonomiye Katkısı Raporu Açıklandı!

RÖK’ün Danışma Kurulu’nda yer aldığı Dijital Pazarlama İletişim Platformu (DPİP) tarafından hazırlanan ve reklam sektörü için ilk defa gerçekleştirilen Reklamın Ekonomiye Katkısı Raporu açıklandı.

Reklam Sektörü’nün öncelikli ihtiyaçlarından biri olan, reklamın ekonomiye kattığı değeri ölçümleyen bu araştırma ile reklam endüstrisinin Türkiye ekonomisine etkisi, IPSOS tarafından geliştirilen ekonomik modelleme, detaylı raporlamada Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ezgi Akpınar Uysal’ın değerli katkıları ile somut olarak ortaya konmuş, bununla beraber istihdam, inovasyon, ihracat ve ticarete katkısı belirtilmiştir.

Ekonomi büyürse reklam sektörü, reklam sektörü büyürse ekonomi büyüyor!

Her 1 TL’lik reklam ve medya yatırımı, milli gelire 19,4 TL dönüş sağlayarak değer yaratıyor.

Türkiye’de reklam ve medya yatırımlarının 2020 yılında milli ekonomiye (GSYH) doğrudan ve dolaylı olarak katkısı %6,73 ile 340 milyar TL.

2020 TÜİK istihdam verilerine göre, istihdam edilen toplam 26,8 milyon kişi içinde %2,25 ile 602 bin 704 kişi, reklam ve medya yatırımlarındaki büyüme ile destekleniyor.

Ülkemizdeki medya yatırımlarının GSYH’ya oranı dikkate alındığında, yaklaşık 2,5 katlık bir büyüme potansiyeli var.

Detaylı rapora buradan ulaşabilirsiniz.