Çocuk ve Medya Kongresi’ne Katıldık

Reklam Özdenetim Kurulu olarak, 14-15 Kasım tarihlerinde Lütfi Kırdar’da gerçekleştirilen, çocuk-medya ilişkisini geniş bir çerçeve içinde, dünya ölçekli ve çok yönlü olarak ele almayı hedefleyen Çocuk ve Medya Kongresi’ne katıldık.

Çocuk Vakfı, RTÜK ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla hayata geçen Çocuk ve Medya Hareketi olarak başlayan süreç, sivil toplum örgütlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, medya temsilcilerinin 13 Nisan 2013 tarihinde yapılan Çalıştay’a davet edilmesiyle hız kazandı ve Çalıştay’da oluşturulan durum analizi ve belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda çalışmalar başladı. Çocuk ve Medya Hareketi’nin temel gerekçeleri, 2014-2018 Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı’nın, I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’nin ve İstanbul Çocuk ve Medya Bildirgesi’nin eş zamanlı olarak hazırlanması ve sonuçlandırılması idi.

14-15 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen 1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi ile Kongre Çocuk Bildirisi ile Kongre Bildirisi açıklandı ve 4 yıl görev yapacak Çocuk ve Medya İzleme Kurulu Üyeleri seçildi. Mevcut Durum ve Strateji Geliştirme Komisyonu tarafından seçilen üyeler, Prof. Dr. Selda Fatma Bülbül, Prof. Dr. Fatih Karaismailoğlu, Doç. Dr. Sedat Şimşek ve Reklam Özdenetim Kurulu Koordinatörü Av. Ulya Duran olarak belirlendi. Çocuk ve Medya Hareketi’nin ilk somut ürünü olarak oluşturulan ve Medya Okuryazarı bir Türkiye ile Çocuk Dostu bir medya düzenini amaçlayan Strateji Belgesi, 25 Aralık 2013 itibariyla Hükümete sunuldu.

Başarıyla gerçekleştirilen bu çalışmalar ışığında, kamu kurumlarının, medyanın, çocukların ve sivil toplum örgütlerinin ortak çalışmalarıyla çeşitli projeler gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu projeler arasında okuma kültürü programlarının hazırlanması, Çocuk ve Medya İzleme Kurulu (MEDİK) oluşturulması, medya okur yazarlığı eğitimine öncelik verilmesi, Türkiye Çocuk ve Medya haritasının düzenlenmesi, çocukların yer aldığı ve çocuklara yönelik yapılan program ve reklamlar ile ilgili denetimlerin yapılması ve Türkiye Çocuk ve Medya Yasası’nın hazırlanması gibi çalışmalar yer alıyor.