“Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz” Yayınlandı

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü Reklam Kurulu tarafından “Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz” hazırlıkları başlatılmış ve Reklam Özdenetim Kurulu’nun da içinde yer aldığı Reklamverenler Derneği Hukuk Yürütme Kurulu temsilcilerinden oluşan grup tarafından da taslak kılavuz metni üzerinden görüşler paylaşılmıştır.

 

Reklam Kurulu’nun 13.12.2022 tarihli ve 328 sayılı toplantısında ilke kararı olarak kabul edilen “Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz” yayınlanmıştır. Yayınlanan kılavuza ulaşmak için tıklayınız.