“Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz” Yayınlandı

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Reklam Kurulu tarafından “Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz” hazırlıkları başlatılmış ve Reklam Özdenetim Kurulu’nun da içinde yer aldığı Reklamverenler Derneği Hukuk Yürütme Kurulu temsilcilerinden oluşan grup tarafından da taslak kılavuz metni üzerinden görüşler paylaşılmıştır.

Reklam Kurulu’nun 12.09.2023 tarihli ve 337 sayılı toplantısında ilke kararı olarak kabul edilen “Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz” yayınlanmıştır. Yayınlanan kılavuza ulaşmak için tıklayınız