Yayın Öncesi Danışma

2007 yılından beri reklamda özdenetim hizmeti ve buna bağlı olarak yayın öncesi danışma (copy advice) hizmeti Reklamverenler Derneği’nin belirlediği katkı payı karşılığında verilmektedir.

a. Tüketicinin Korunması mevzuatı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu’nun uygulamaları;

b. RTÜK’ün reklama yönelik uygulamaları;

c. Reklamdaki yazılı, görsel ve işitsel unsurların kullanımını engelleyen kurallar bulunup bulunmadığı (metin, taslak, storyboard vb.’nin incelenmesiyle) ve benzeri reklamla ilgili her türlü sorularınızı cevaplamak üzere RÖK’ün kadrosundan hizmet alabilirsiniz.

Kurul sekreteryasınca hazırlanacak görüş bir “onay” niteliğinde değil, “tavsiye” niteliğinde olmaktadır. O nedenle verilecek görüşün bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Yayın öncesi danışma hizmeti ile ilgili olarak talepte bulunanlara en geç 2 iş günü içinde geri dönüş yapılmaktadır.

Sekreterya dışında Kurul görüşü alınması istenirse Kurul toplantıları Salı günleri yapıldığından, Salı gününün beklenmesi gerekecek ve başvuru Kurul tarafından değerlendirilecektir. Kurul değerlendirmesi ise, ileride aynı reklamın Kurul’a başvuru kapsamında getirilmesi halinde Kurul yayın öncesi görüşünü dikkate alarak görüşte bulunacak ve bu şekilde dosya değerlendirilecektir.

Fakat her halükarda RÖK sekreterya görüşü ve Kurul görüşünün idari makamlar önünde ve şikayet yapılması durumunda bağlayıcılığı bulunmamaktadır.