www.soclosedecember.se adidas schuhe adidas schuhe chaussure adidas www.soclosedecember.se chaussures adidas www.soclosedecember.se adidas schoenen adidas sneakers adidas skor adidas skor adidas skor adidas zapatillas zapatillas adidas www.soclosedecember.se adidas scarpe adidas scarpe www.soclosedecember.se adidas uk adidas shoes adidas trainers

rökHABERLER

Çocuk ve Medya Kongresi'ne Katıldık

Çocuk ve Medya Kongresi'ne Katıldık 8/4/2014 6

<p> Reklam &Ouml;zdenetim Kurulu olarak, 14-15 Kasım tarihlerinde L&uuml;tfi Kırdar&rsquo;da ger&ccedil;ekleştirilen, &ccedil;ocuk-medya ilişkisini geniş bir &ccedil;er&ccedil;eve i&ccedil;inde, d&uuml;nya &ouml;l&ccedil;ekli ve &ccedil;ok y&ouml;nl&uuml; olarak ele almayı hedefleyen &Ccedil;ocuk ve Medya Kongresi&rsquo;ne katıldık.</p> <p> &Ccedil;ocuk Vakfı, RT&Uuml;K ve Basın Yayın Enformasyon Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;&rsquo;n&uuml;n ortak &ccedil;alışmasıyla hayata ge&ccedil;en &Ccedil;ocuk ve Medya Hareketi olarak başlayan s&uuml;re&ccedil;, sivil toplum &ouml;rg&uuml;tlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, medya temsilcilerinin 13 Nisan 2013 tarihinde yapılan &Ccedil;alıştay&rsquo;a davet edilmesiyle hız kazandı ve &Ccedil;alıştay&rsquo;da oluşturulan durum analizi ve belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda &ccedil;alışmalar başladı. &Ccedil;ocuk ve Medya Hareketi&rsquo;nin temel gerek&ccedil;eleri, 2014-2018 T&uuml;rkiye &Ccedil;ocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı&rsquo;nın, I. T&uuml;rkiye &Ccedil;ocuk ve Medya Kongresi&rsquo;nin ve İstanbul &Ccedil;ocuk ve Medya Bildirgesi&rsquo;nin eş zamanlı olarak hazırlanması ve sonu&ccedil;landırılması idi.</p> <p> 14-15 Kasım 2013 tarihlerinde ger&ccedil;ekleştirilen 1. T&uuml;rkiye &Ccedil;ocuk ve Medya Kongresi ile Kongre &Ccedil;ocuk Bildirisi ile Kongre Bildirisi a&ccedil;ıklandı ve 4 yıl g&ouml;rev yapacak &Ccedil;ocuk ve Medya İzleme Kurulu &Uuml;yeleri se&ccedil;ildi. Mevcut Durum ve Strateji Geliştirme Komisyonu tarafından se&ccedil;ilen &uuml;yeler, Prof. Dr. Selda Fatma B&uuml;lb&uuml;l, Prof. Dr. Fatih Karaismailoğlu, Do&ccedil;. Dr. Sedat Şimşek ve Reklam &Ouml;zdenetim Kurulu Koordinat&ouml;r&uuml; Av. Ulya Duran olarak belirlendi. &Ccedil;ocuk ve Medya Hareketi&rsquo;nin ilk somut &uuml;r&uuml;n&uuml; olarak oluşturulan ve Medya Okuryazarı bir T&uuml;rkiye ile &Ccedil;ocuk Dostu bir medya d&uuml;zenini ama&ccedil;layan Strateji Belgesi, 25 Aralık 2013 itibariyla H&uuml;k&uuml;mete sunuldu.</p> <p> Başarıyla ger&ccedil;ekleştirilen bu &ccedil;alışmalar ışığında, kamu kurumlarının, medyanın, &ccedil;ocukların ve sivil toplum &ouml;rg&uuml;tlerinin ortak &ccedil;alışmalarıyla &ccedil;eşitli projeler ger&ccedil;ekleştirilmesi hedefleniyor. Bu projeler arasında okuma k&uuml;lt&uuml;r&uuml; programlarının hazırlanması, &Ccedil;ocuk ve Medya İzleme Kurulu (MEDİK) oluşturulması, medya okur yazarlığı eğitimine &ouml;ncelik verilmesi, T&uuml;rkiye &Ccedil;ocuk ve Medya haritasının d&uuml;zenlenmesi, &ccedil;ocukların yer aldığı ve &ccedil;ocuklara y&ouml;nelik yapılan program ve reklamlar ile ilgili denetimlerin yapılması ve T&uuml;rkiye &Ccedil;ocuk ve Medya Yasası&rsquo;nın hazırlanması gibi &ccedil;alışmalar yer alıyor.</p>

rök

Online Davranışsal Reklamcılık (ODR) Projesi

Online Davranışsal Reklamcılık (ODR) Projesi 5/25/2015

<p> ODR Projesi&rsquo;nde R&Ouml;K ve IAB T&uuml;rkiye ortak bir &ccedil;alışma sergilemektedir. ODR Projesi&rsquo;nde ama&ccedil; &ouml;ncelikli olarak t&uuml;keticilerin &ccedil;evrimi&ccedil;i davranışsal reklam konusunda bilin&ccedil;lenmesini sağlamaktır.</p> <p> T&uuml;keticiler g&uuml;n i&ccedil;inde internette ge&ccedil;irdikleri s&uuml;re boyunca s&uuml;rekli olarak reklama maruz kalmaktadır. Bu projenin hayata girmesi ile t&uuml;keticiler yine reklam almaya devam edecekler ancak en &ouml;nemli fark; kendi istedikleri, kendi ilgi alanlarına y&ouml;nelik reklamları alabilme imkanına erişecek olmalarıdır. Ancak bu bilincin t&uuml;keticilerde oluşturulması ve kendi cihazlarında gerekli ayarlamaları yapmaları gerekmektedir. Bu bilincin yerleşmesi ve bu konuda tavsiye edilen uygulamaların t&uuml;keticilerce cihazlarına uyarlanması sonrasında, t&uuml;keticilerin bu y&ouml;nde herhangi bir sorun yaşaması veya şikayeti olması halinde bu şikayetlerin ilgili mercilerce &ccedil;&ouml;z&uuml;lmesi gerekecektir. İşte R&Ouml;K&rsquo;&uuml;n rol&uuml; bu aşamada devreye girecektir.</p> <p> R&Ouml;K olarak IAB T&uuml;rkiye ile ortak &ccedil;alışmalarımızda, t&uuml;keticilerin ODR kapsamında bilgi alabilecekleri ve şikayetlerini iletecekleri &ldquo;YourOnlineChoices&rdquo; internet sitesinin T&uuml;rk&ccedil;e olarak hayata ge&ccedil;irilmesi, gelecek t&uuml;ketici şikayetlerinin incelenmesi mekanizmasının kurulması ve değerlendirilmesi konuları &uuml;zerinde &ccedil;alışmaktayız.</p>

rök

Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Reklam Sektörüne Getirdiği Önemli Yenilik ve Değişiklikler Nelerdir?

Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Reklam Sektörüne Getirdiği Önemli Yenilik ve Değişiklikler Nelerdir? 5/25/2015

<p> &Uuml;lkemizde t&uuml;ketici haklarını d&uuml;zenleyen ilk &ouml;zel kanun olma &ouml;zelliğini taşıyan 23.02.1995 tarihli ve 4077 sayılı T&uuml;keticinin Korunması Hakkında Kanun, 2003 yılında değişikliklere uğramıştı. Kanunun yayımlandığı yıl dikkate alındığında her ne kadar 2003 yılında değişikliklere uğramış olsa da, g&uuml;n&uuml;m&uuml;z koşullarına istenilen d&uuml;zeyde cevap veremiyor olması eleştirilen bir durumdu ve yeni bir kanuna ihtiya&ccedil; duyulmaktaydı. Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği mevzuatı uyum yasaları kapsamında y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe giren T&uuml;rk Bor&ccedil;lar Kanunu ve T&uuml;rk Ticaret Kanunu ile de t&uuml;ketici kanununun uyum i&ccedil;erisinde olması ama&ccedil;lanmış olup yapılan &ccedil;alışmalar sonucunda 6502 sayılı T&uuml;keticinin Korunması Hakkında Kanun 28.11.2013 tarihli Resmi Gazete&rsquo;de yayımlanarak 28.05.2014 tarihinde y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girmiştir.</p> <p> 6502 sayılı Kanun, reklam sekt&ouml;r&uuml;n&uuml; ilgilendirebilecek bir&ccedil;ok alanda detaylı yeni d&uuml;zenlemeler ve yaptırımlar i&ccedil;ermektedir. Kısaca, dikkatinizi &ccedil;ekebilecek bazı d&uuml;zenlemelere değinmek istiyoruz.</p> <p> Sorumluluğa ilişkin madde h&uuml;km&uuml;ne g&ouml;re, reklamverenlerin yanı sıra, reklam ajansları ve mecra kuruluşları da kanunda yer alan h&uuml;k&uuml;mlere uymakla y&uuml;k&uuml;ml&uuml;d&uuml;r ve bu durum eski kanunda yer alan h&uuml;k&uuml;mle de paralellik taşımaktadır. Gerek&ccedil;ede ise, bu y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;klere reklamverenlerin yanı sıra mecra kuruluşları veya reklam ajansları aykırı davranırlarsa Bakanlık ihlalin niteliğine g&ouml;re bunlara da idari yaptırımlar uygulayabilecektir şeklinde bir a&ccedil;ıklama getirilmiştir.</p> <p> Kanunda; &ldquo;T&uuml;keticiyi aldatıcı veya onun tecr&uuml;be ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal g&uuml;venliğini tehlikeye d&uuml;ş&uuml;r&uuml;c&uuml;, şiddet hareketlerini ve su&ccedil; işlemeyi &ouml;zendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, &ccedil;ocukları ve engellileri istismar edici ticari reklam yapılamaz.&rdquo; şeklinde eski kanun ile de paralel bir h&uuml;k&uuml;m yer almaktadır. H&uuml;km&uuml;n gerek&ccedil;esinde, bu kapsamda g&ouml;r&uuml;lebilecek &ouml;rnekler paylaşılmakta ve toplum sağlığı a&ccedil;ısından olumsuzluk yaratan bilimsel olarak etkinliği ve yan etkileri kanıtlanmamış olan gıda takviyesi gibi &uuml;r&uuml;nlerin reklamları veya su&ccedil; işlemeyi &ouml;zendirici şekilde yapılan bir silah reklamı veya hastaları, yaşlıları, &ccedil;ocukları veya engellileri istismar eden reklamların yasak olduğu belirtilmektedir.</p> <p> &Ouml;rt&uuml;l&uuml; reklamın yasak olduğu, her t&uuml;rl&uuml; iletişim aracında sesli, yazılı ve g&ouml;rsel olarak &ouml;rt&uuml;l&uuml; reklamın yapılmasının yasak olduğu h&uuml;k&uuml;m altına alınmıştır. &Ouml;rt&uuml;l&uuml; reklama tanım getirilmekte; reklam olduğu a&ccedil;ık&ccedil;a belirtilmeksizin yazı, haber, yayın ve programlarda mal veya hizmetlere ilişkin isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadelerle ticari unvan veya işletme adlarının reklam yapmak amacıyla yer alması ve tanıtıcı mahiyette sunulması &ouml;rt&uuml;l&uuml; reklam olarak kabul edilir şeklinde d&uuml;zenlenmektedir. Madde h&uuml;km&uuml;n&uuml;n gerek&ccedil;esini incelediğimizde; izleyici veya okuyucu durumundaki kişilere &ccedil;eşitli programlar sırasında veya haberlerde &ouml;rt&uuml;l&uuml; şekilde ticari mesajlar aktarılarak izleyici veya okuyucuların t&uuml;ketici konumuna sokulmaya &ccedil;alışıldığı ifade edilmektedir. Haber ya da program seyrettiğini zanneden izleyiciler ya da gazetelerde haber okuduğunu zanneden okuyucular &ouml;rt&uuml;l&uuml; şekilde bir reklama maruz bırakılarak satın alma tercihlerine etik olmayan bir şekilde m&uuml;dahale edildiğinden reklamların t&uuml;keticilere yasal d&uuml;zenlemelere aykırı şekilde aktarıldığı ve bu t&uuml;r haksız şekilde yapılan &ouml;rt&uuml;l&uuml; reklamın her t&uuml;rl&uuml; mecrada yasak olduğu vurgulanmaktadır.</p> <p> Reklam Kurulu &uuml;ye sayısı 29&rsquo;dan 19&rsquo;a d&uuml;ş&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Bir diğer yeni d&uuml;zenleme ise, Kurul&rsquo;un tedbiren reklamları durdurma kararı verme yetkisini Reklam Kurulu başkanına devredebileceği hususudur. Madde gerek&ccedil;esinde bu durum; yetki devri gerek duyulan hallerde Reklam Kurulu&rsquo;nun standart bir toplantıyı bir ay beklemeden hızlı bir şekilde karar almasını sağlayacaktır şeklinde a&ccedil;ıklanmıştır. Bu hususa &ouml;rnek olarak da t&uuml;keticilerin sağlık ve g&uuml;venliğini tehlikeye d&uuml;ş&uuml;recek nitelikteki reklamlar verilmektedir.</p> <p> Reklam Konseyi yeni bir oluşum olarak 6502 sayılı Kanun ile ilk defa tanımlanmaktadır. Reklam Konseyi, Reklamverenler Derneği&rsquo;nin bir &ouml;nerisi olup sekt&ouml;r&uuml;n paydaşlarının yer alacağı bir platform olması ama&ccedil; edinilmektedir. Bakanlık&ccedil;a koordine edilecek olan Konsey; &ccedil;ağdaş iletişim uygulamalarını takip ederek ulusal reklam politikamızın oluşturulması, reklam sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n ve reklam denetim işlevinin geliştirilmesine y&ouml;nelik araştırma ve &ccedil;alışmalar yapılması ve bu alanda g&ouml;r&uuml;ş ve &ouml;neriler hazırlayarak bu g&ouml;r&uuml;ş ve &ouml;nerilerin ilgili mercilere iletilmesi gibi &ccedil;ok &ouml;nemli bir misyonu ger&ccedil;ekleştirecektir. Konsey, idari makamlar arası uygulama farklılıklarını ve mevzuattaki olası &ccedil;elişkileri gidermeyi ama&ccedil; edinecek ve bu y&ouml;nde g&ouml;r&uuml;şler oluşturarak ilgili mercilerle paylaşma yoluna gidebilecektir. Reklam Konseyi, ilgili t&uuml;m tarafların katılımıyla en az yılda bir kez toplanacaktır.</p> <p> Karşılaştırmalı reklamlarla ilgili olarak 6502 sayılı Kanun&rsquo;un genel gerek&ccedil;esi incelendiğinde, Aldatıcı ve Karşılaştırmalı Reklamlara ilişkin AB Konsey Y&ouml;nergesi&#39;nin i&ccedil; hukuka aktarılarak aynı nitelikte veya aynı ihtiya&ccedil;ları karşılayan mal ve hizmetleri objektif olarak karşılaştıran reklamlar yapılabilir şeklinde a&ccedil;ıklamaya yer verildiği g&ouml;r&uuml;lmektedir. Devamında ancak bu karşılaştırmaların d&uuml;r&uuml;st rekabet ilkelerine uygun olmaları ve izleyicileri yanıltmamaları gerektiği de ayrıca ifade edilmektedir. Bu a&ccedil;ıklamadan kasıt mevcut d&uuml;zenlemelere g&ouml;re sadece &ouml;rt&uuml;l&uuml;/dolaylı (mal, hizmet ya da marka adı belirtilmeden) olarak yapılabilen karşılaştırmalı reklamların AB d&uuml;zenlemeleri ile paralel mal, hizmet ve marka adı belirtilerek dolayısıyla a&ccedil;ık/doğrudan yapılmasının &ouml;n&uuml;n&uuml;n a&ccedil;ılacağıdır. 10 Ocak 2015 tarihinde yayınlanarak bir fıkrası dışında y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Y&ouml;netmeliği&#39;nin <em>&quot;</em>Karşılaştırmalı Reklamlar&quot; başlıklı 8inci maddesinde<em>; &quot;Karşılaştırmalı reklamlarda, rakiplere ait isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadeler ile ticaret unvanı veya işletme adlarına, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen h&uuml;k&uuml;mlere uygun olması koşuluyla yer verilebilir&quot; </em>h&uuml;km&uuml; yer almaktadır. Bu fıkra i&ccedil;in &ouml;zel olarak 1 yıllık y&uuml;r&uuml;rl&uuml;k s&uuml;resi tanınmıştır. Bu fıkraya &ouml;zel 1 yıllık y&uuml;r&uuml;rl&uuml;k s&uuml;resi nedeniyle, hen&uuml;z a&ccedil;ık karşılaştırma yapılamayacağı &ouml;ng&ouml;r&uuml;lebilir.&nbsp;</p>

rök

Yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Karşılaştırmalı Reklamların Dünyadaki Uygulamaları Eğitimi

Yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Karşılaştırmalı Reklamların Dünyadaki Uygulamaları Eğitimi 8/4/2014 6

<p> Sektörümüzü yakından ilgilendiren önemli maddeler içeren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28 Kasım 2013'te Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından 28 Mayıs 2014'te yürürlüğe girdi.</p> <p> Yeni Tüketici Kanununun reklam sektörüne getireceği değişiklikleri, 4077 sayılı eski kanun ile kıyaslamalı olarak ele aldığımız ve sektörden gelen talep doğrultusunda da karşılaştırmalı reklamlara ilişkin farklı ülkelerdeki uygulamalara da ayrıntılı olarak değindiğimiz “Yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un Reklam Sektörüne Getirdiği Önemli Yenilik ve Değişiklikler Nelerdir? Karşılaştırmalı Reklamların Dünyadaki Uygulamaları” konulu Eğitim Semineri’miz devam ediyor.</p> <p> 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, reklamlarla birlikte birçok alanda tüketici haklarını ve kanuna uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımları düzenliyor. Yeni Kanun, özellikle yaptırımlar konusunda sektörün tüm paydaşlarını ilgilendirebilecek önemli gelişmeler içermektedir. Bunun yanı sıra Kanun’da ‘karşılaştırmalı reklam’ tanımında bazı değişikliklerin olacağının sinyali madde gerekçesinden Avrupa Birliği Yönergesi’ne yapılan atıftan anlaşılmakta ve ‘örtülü reklam’ kavramı ayrıntılı olarak tanımlanmaktadır.</p> <p> Bu eğitimimizin, reklam ajansları ve reklamverenler başta olmak üzere sektörün tüm paydaşlarını ilgilendirebileceğini düşünüyoruz.</p> <p> <a href="mailto:rok@rok.org.tr" target="_blank">İletişim i&ccedil;in rok@rok.org.tr</a></p>

rök

Yeni Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Eğitim Semineri

Yeni Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Eğitim Semineri 6/3/2015 1

<p> 6502 sayılı T&uuml;keticinin Korunması Hakkında Kanun 28 Mayıs 2014 tarihinde y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdi. Yeni T&uuml;keticinin Korunması Hakkında Kanun, pazarlama iletişimi ve reklam alanı dahil bir&ccedil;ok alanda t&uuml;ketici haklarını ve kanuna uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımları d&uuml;zenlemekteydi.&nbsp;</p> <p> Yeni T&uuml;keticinin Korunması Hakkında Kanun d&uuml;zenlemelerle ilgili genel &ccedil;er&ccedil;eveyi &ccedil;izerken, uygulamaya ve denetime ilişkin ayrıntılar i&ccedil;in bu Kanun kapsamında &ccedil;ıkacak y&ouml;netmelikler beklenmekteydi. Bu yeni Kanun kapsamında yayınlanan 18 adet y&ouml;netmelik arasında pazarlama iletişimi faaliyetlerini doğrudan etkileyen Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Y&ouml;netmeliği&nbsp;de bir fıkrası haricinde 10 Ocak 2015 tarihi itibariyle y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdi. Artık 10 Ocak 2015&rsquo;ten sonra hazırlanan/hazırlanacak olan t&uuml;m pazarlama iletişimi faaliyetlerinde Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Y&ouml;netmeliği&#39;nde yer alan h&uuml;k&uuml;mlerin dikkate alınması gerekiyor.</p> <p> Bu kapsamda, &ouml;zellikle Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Y&ouml;netmeliği&rsquo;ndeki h&uuml;k&uuml;mlerin değerlendirilmesi ve yorumlanması amacıyla reklam &ouml;rnekleri ile birlikte daha detaylı olarak inceleyeceğimiz bir eğitim hazırladık.&nbsp;</p> <p> Eğitimimiz kapsamında aşağıdaki konuları paylaşıyor olacağız. &nbsp;</p> <p> - T&uuml;keticinin Korunması Hakkında Kanun&rsquo;a genel bakış</p> <p> - Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Y&ouml;netmeliği&#39;nin değerlendirilmesi</p> <p> - Reklam &ouml;rnekleri</p> <p> - Mevzuatı ve ilgili h&uuml;k&uuml;mlerin değerlendirilmesi</p> <p> - Reklam Konseyi</p> <p> - Soru / Cevap</p> <p> Eğitimimizle ilgilenmek isterseniz bizimle <a href="http://roksite.kollektif.com.tr/tr/Page/Index/10/ILETISIM">irtibata ge&ccedil;iniz</a>...</p>

rök

St Petersburg'ta Reklam Zirvesi

St Petersburg'ta Reklam Zirvesi 12/13/2017

<p> <span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;">Reklam Zirvesi&rsquo;nde, uluslararası iletişim sekt&ouml;r&uuml; liderleri, sekt&ouml;r&uuml;n g&uuml;ndemdeki en &ouml;nemli konularını konuştular ve bu konulardaki sorunlarla başa &ccedil;ıkma y&ouml;ntemlerini g&ouml;r&uuml;şt&uuml;ler. IAA tarafından organize edilen zirve ve kongreler 1949 yılından beri farklı kıtalarda ger&ccedil;ekleştirilmeye devam ediyor. Rusya, FAS (Federal Anti Monopoly Service) ve Moskova H&uuml;k&uuml;meti&rsquo;nin destekleriyle bu yıl, 2010 yılındaki 42nci IAA D&uuml;nya Kongresi&rsquo;nin ve 2007 ile 2014 yıllarındaki IAA Global Reklam Zirvelerinin ardından, d&ouml;rd&uuml;nc&uuml; defa IAA&rsquo;in bu b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kteki bir organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Başkanlığı, St Petersburg Vali Yardımcısı Aleksandr N. Govorunov, FAS Başkan Yardımcısı Andrey B. Kashevarov ve IAA D&uuml;nya Başkanı Tataru Felix&rsquo;in y&uuml;r&uuml;tt&uuml;ğ Reklam Zirvesi&rsquo;nin ana başlıkları, &ldquo;&Ouml;zdenetim, Reg&uuml;lasyon ve Reklam Kısıtlamaları&rdquo;, &ldquo;Sosyal İletişim ve Sosyal Sorumluluk&rdquo;, &ldquo;Dijital Ekonomide Medya ve Yatırım Trendleri&rdquo;, &ldquo;Marka ve Markanın Gelişimi İ&ccedil;in İletişim Desteği&rdquo;, &ldquo;Reklam Ajanslarının Geleceği&rdquo;, &ldquo;Reklam Teknolojilerinde ve Yaratıcılıkta Son İ&ccedil;g&ouml;r&uuml;ler&rdquo;.<o:p></o:p></span></p> <p> <span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;">Zirve, iş, eğitim ve k&uuml;lt&uuml;rel program olmak &uuml;zere &uuml;&ccedil; ana b&ouml;l&uuml;mden oluştu. İş programında konuşmacılar yukarıdaki konuları tartışırken, St Petersburg&rsquo;un &ouml;nde gelen &uuml;niversitelerinden katılımcıların da bulunacağı gen&ccedil; profesyoneller i&ccedil;in eğitimler ve konuşmacı ile delegelere &ouml;zel k&uuml;lt&uuml;rel geziler de d&uuml;zenlendi. &ldquo;&Ouml;zdenetim, Reg&uuml;lasyon ve Reklam Kısıtlamaları&rdquo; başlıklı 28 Eyl&uuml;l tarihinde saat 11:00-13:00 arasındaki oturumda tartışıldı. Oturumun moderat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; EASA (The European Advertising Standards Alliance) Genel Direkt&ouml;r&uuml; Lucas Boudet ve Rusya FAS (Rusya Federal Antimonopoly Service) Başkan Yardımcısı Andrey Kashevarov yaptılar. Avrupa, Rusya, Asya ve Amerika Birleşik Devletleri&rsquo;nden konuşmacı olarak katılan iletişim sekt&ouml;r&uuml; liderlerinden T&uuml;rkiye&rsquo;yi Reklam &Ouml;zdenetim Kurulu Koordinat&ouml;r&uuml; Av.Ulya Duran temsil etti ve T&uuml;rkiye&rsquo;deki &Ouml;zdenetim sistemini, diğer denetim mekanizmalarını ve T&uuml;rkiye&rsquo;deki reklam kısıtlamalarını katılımcılara anlattı. Oturumun diğer konuşmacıları, Polonya &Ouml;zdenetim Kurulu Genel Direkt&ouml;r&uuml; Konrad Drozdowski, Macaristan &Ouml;zdenetim Kurulu Genel Sekreteri Ildiko Fazekas, RUSS Outdoor Hukuk Direkt&ouml;r&uuml; Elena Mikhailova, Rusya Federasyonu Ticaret Odası Reklamda Girişimcilik Komitesi Başkanı Sergey Piskarev, Hindistan &Ouml;zdenetim Kurulu Eski Başkanı, IAA Global Başkan Yardımcısı ve Elect Reklam Başkanı Srinivasan K. Swamy idi.<o:p></o:p></span></p> <p> <span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;">Reklam Zirvesinde, iletişim sekt&ouml;r&uuml;nde yetkili kurumlar arasında yapıcı işbirliği sağlamak ve d&uuml;nyadaki uygulamalar ve deneyimler hakkında bilgi paylaşmak ama&ccedil;lanıyordu.<o:p></o:p></span></p>

rök

İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezince düzenlenen panel…

İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezince düzenlenen panel… 4/29/2016

<p> İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezince d&uuml;zenlenen &ldquo;Sağlık Hukukunda Bilgilendirme, Tanıtım ve Reklam Yasağı Uygulamaları&rdquo; konulu panel, 27 Şubat 2016 Cumartesi g&uuml;n&uuml; İstanbul Adalet Sarayı Seminer Salonunda yapıldı. Panelin a&ccedil;ılışında konuşması Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı&nbsp;Av. &Uuml;mit Erdem tarafından yapıldı. Oturumda panelist olarak bulunan Kuru koordinat&ouml;r&uuml;&nbsp;Av. Ulya Duran; R&Ouml;K&rsquo;&uuml;n yapısı, ama&ccedil;, ilke ve &ccedil;alışmaları hakkında bilgi verdi, reklamverenler ve reklamcılık sekt&ouml;r&uuml; a&ccedil;ısından sağlık sekt&ouml;r&uuml; ile ilgili olan mevzuat &uuml;zerinde durdu ve &ouml;rnek kararları paylaştı. T&uuml;rk Tabipler Birliği &Ouml;zel Hekimlik Kolu Genel Sekreteri Prof. Dr. &Ouml;zcan &Ccedil;akmak, reklam yasağına ilişkin T&uuml;rk mevzuatı hakkında bilgilendirme yaptı, T&uuml;rk Tabipler Birliği uygulamaları hakkında bilgi verdi ve uygulanan kararlardan &ouml;rnekler sundu. İstanbul İl Sağlık M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; Hukuk Koordinat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;&#39;nden Av. &Ouml;zkan T&uuml;m, Tababet Kanununu hakkında bilgi verdi ve il sağlık m&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; a&ccedil;ısından değerlendirmelerde bulundu. T&uuml;rk Diş Hekimleri Birliği Y&uuml;ksek Disiplin Kurulu Başkanı&nbsp;Prof. Dr. Turhan Atalay, mevzuatla ilgili T&uuml;rk Diş Hekimleri Birliğinin uygulamalarından &ouml;rnekler sundu. İstanbul Eczacı Odası Hukuk Danışmanı&nbsp;Av. Cevahir Kılı&ccedil;, eczacıların reklam yasağının Deontoloji T&uuml;z&uuml;ğ&uuml; ile denetlendiğini, eczacıların elektronik ortamda ila&ccedil; satamayacakları konusunda bilgi aktardı. T&uuml;ketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı&nbsp;Av. Mehmet B&uuml;lent Deniz, reklamın t&uuml;keticiye ulaşmasında uyulması gereken mevzuat, &ouml;rt&uuml;l&uuml; reklam, sağlık sekt&ouml;r&uuml;ne ilişkin d&uuml;zenlemeler hakkında bilgi verdi ve uygulamadan &ouml;rnekler sundu. Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği Başkanı&nbsp;Do&ccedil;. Dr. G&uuml;rkan Sert, sağlıkta reklam ve hasta hakları &uuml;zerinde durdu. Oturum sonlarında soru-cevap b&ouml;l&uuml;m&uuml; uygulandı.</p>

rök

Bilgi Üniversitesi ile işbirliğimiz

Bilgi Üniversitesi ile işbirliğimiz 4/29/2016

<p> Mart ayında, Bilgi &Uuml;niversitesi İletişim Fak&uuml;ltesi İletişim Tasarımı ve Y&ouml;netimi B&ouml;l&uuml;m&uuml; &ouml;ğretim &uuml;yesi İpek Tan &Ccedil;elebi&#39;nin &quot;Cases in Advertising&quot; dersinde Kurul koordinat&ouml;r&uuml; Av. Ulya Duran tarafından; R&Ouml;K&#39;&uuml;n kuruluşu, yapısı, işleyiş mekanizması ile reklam mevzuatı, uluslararası &ouml;zdenetim esasları ve reklam mevzuatında yaşanan değişiklikler vaka incelemesi y&ouml;ntemi kullanılarak &ouml;ğrencilere aktarıldı. Program i&ccedil;eriği &ouml;ğrencilerin soruları ve katkıları ile gelişerek &ouml;zellikle yeni reklam mevzuatının getirdiği değişikliklerin reklamlara nasıl yansıdığı ve yansıyacağı hususu tartışıldı ve geleceğe y&ouml;nelik &ouml;ng&ouml;r&uuml;lerde bulunuldu.&nbsp;</p>

rök

RÖK, EASA’nın Yönetim Kurulu toplantısına ev sahipliği yaptı

RÖK, EASA’nın Yönetim Kurulu toplantısına ev sahipliği yaptı 3/23/2017

<p> <span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;">Avrupa Reklam Standartları Birliği (EASA) &ccedil;atısı altında T&uuml;rkiye reklam sekt&ouml;r&uuml;n&uuml; Avrupa&rsquo;da başarıyla temsil eden Reklam &Ouml;zdenetim Kurulu (R&Ouml;K), kuruluşunun 20&rsquo;nci yıld&ouml;n&uuml;m&uuml;n&uuml; d&uuml;zenlenen bir gala gecesiyle kutladı. Ayrıca, 20&#39;nci kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında, 22-23 Ekim tarihlerinde EASA Toplantısı&rsquo;na İstanbul&rsquo;da ev sahipliği yaptı.<o:p></o:p></span></p> <p> <span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;">Reklam &Ouml;zdenetim Platformu Başkanı Ahmet Pura, R&Ouml;K&rsquo;&uuml;n, T&uuml;rkiye&rsquo;de 20 yıldır varlık g&ouml;steren, bir&ccedil;ok Avrupa &uuml;lkesinden &ouml;nce bu alanda bir &ouml;zdenetim yapılması gereğine inanmış bir Kurul olduğunu vurguladı. Pura, şu değerlendirmeyi yaptı:<o:p></o:p></span></p> <p> <span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;">&ldquo;R&Ouml;K kuruluşundan bu yana, reklam sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n t&uuml;keticinin korunması yolunda sorumluluk bilinciyle hareket etmesini sağlayan etik bir platform olarak hizmet veriyor. Pazarlama iletişiminin evrensel bir anlayışa dayanarak y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmesi, &ouml;zdenetim bilincinin yerleştirilmesi konusunda &ccedil;aba sarf ediyor. T&uuml;rkiye&rsquo;nin g&ouml;r&uuml;şlerini, T&uuml;rk reklamcılık sekt&ouml;r&uuml;n&uuml; ve &ouml;zdenetim mekanizmasının işleyişini R&Ouml;K vasıtasıyla bulunduğumuz her platformda aktarmayı g&ouml;rev kabul ediyoruz. R&Ouml;K, EASA platformunda &ouml;nde gelen &uuml;yelerden biridir. 2004&rsquo;te Best Practice Award &ouml;d&uuml;l&uuml;ne layık bulunmuştur. Hem kuruluşumuzun 20&#39;nci yılını kutlamanın hem de &ouml;zdenetimin Avrupa &ccedil;atı kuruluşu olan EASA&rsquo;nın bir &uuml;yesi olarak misafirlerimizi evimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.&rdquo;<o:p></o:p></span></p> <p> <span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;">EASA Genel Direkt&ouml;r&uuml; Oliver Gray ise ş&ouml;yle konuştu: &ldquo;20 yıldır R&Ouml;K ekibinin y&ouml;neticileriyle d&uuml;nyanın &ccedil;eşitli yerlerindeki EASA toplantılarında buluştuk. Bu yıl geleneksel toplantımızı T&uuml;rkiye&rsquo;de ger&ccedil;ekleştiriyor olmaktan b&uuml;y&uuml;k mutluluk duyuyoruz. R&Ouml;K, T&uuml;rkiye i&ccedil;in olduğu kadar Avrupa&rsquo;daki T&uuml;rkiye temsiliyetine de katkıda bulunan ve reklamcılık sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n layıkıyla yapıldığını g&ouml;steren, T&uuml;rkiye&rsquo;yi Avrupa&rsquo;da başarıyla temsil eden bir EASA &uuml;yesidir.&rdquo;<o:p></o:p></span></p> <p> <span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;">22 ve 23 Ekim tarihlerinde ger&ccedil;ekleşen EASA toplantılarında &ccedil;eşitli g&uuml;ndem maddeleri değerlendirildi. Toplantı kapsamında ger&ccedil;ekleştirilen &lsquo;Karşılaştırmalı Reklamlar&rsquo; konulu seminerde, 6502 sayılı Yeni T&uuml;keticinin Korunması Hakkında Kanun&rsquo;un 28 Mayıs 2014 tarihinde y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe giren ve devamında &nbsp;y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girmesi beklenen Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Y&ouml;netmelik ile reklam sekt&ouml;r&uuml;ne getireceği değişiklikler, karşılaştırmalı reklamlara ilişkin Avrupa Birliği &uuml;lkelerindeki farklı uygulamalar ve &ouml;rnekler ayrıntılı olarak tartışıldı.<o:p></o:p></span></p> <p> <span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;">23 Ekim Perşembe akşamı R&Ouml;K&rsquo;&uuml;n kuruluşunun 20&rsquo;nci yıld&ouml;n&uuml;m&uuml; i&ccedil;in d&uuml;zenlenen gala yemeğini G&uuml;mr&uuml;k ve Ticaret Bakanlığı M&uuml;steşarı Ziya Altunyaldız, G&uuml;mr&uuml;k ve Ticaret Bakanılığı T&uuml;keticinin Korunması ve Piyasa G&ouml;zetimi Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml; Ramazan Ersoy ve RT&Uuml;K Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun onurlandırdı. Gala yemeğinin a&ccedil;ılışı Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura ve Reklamcılar Derneği Başkanı Alper &Uuml;ner&rsquo;in konuşmaları ile yapıldı. EASA Başkanı Guy Parker yaptığı konuşmada; R&Ouml;K&rsquo;&uuml;n 20&rsquo;nci yılını kutladı ve T&uuml;rkiye&rsquo;nin hen&uuml;z Avrupa Birliği &uuml;yesi olmamasına karşın R&Ouml;K&rsquo;&uuml;n EASA i&ccedil;indeki etkin rol&uuml;ne değindi. RT&Uuml;K Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun yaptığı konuşmada reklamın ekonomiye katkısı ve dolayısıyla t&uuml;keticiye doğru bir şekilde ulaşması i&ccedil;in reklam denetiminin &ouml;nemine değindi. G&uuml;mr&uuml;k ve Ticaret Bakanlığı M&uuml;steşarı Ziya Altunyaldız konuşmasında; G&uuml;mr&uuml;k ve Ticaret Bakanlığı b&uuml;nyesinde faaliyet g&ouml;steren Reklam Kurulu&rsquo;nun son 5 yılda 11 binden fazla reklamı incelediğinin, yanıltıcı mesaj i&ccedil;eren ve rakipleri aleyhine haksız rekabet yaratan reklamların denetlendiğinin, Mayıs ayında y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe giren yeni T&uuml;keticinin Korunması Hakkında Kanun ile Reklam Kurulu&rsquo;nun yapısının daha hızlı hareket edebilecek şekilde değiştiğinin, ayrıca Reklam &Ouml;zdenetim Kurulu&rsquo;nun reklamların denetlenmesi konusunda T&uuml;rkiye&rsquo;nin &ouml;nde gelen sivil toplum kuruluşu olduğunun altını &ccedil;izdi.&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

rök

Yayın Hizmeti Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te (RTÜK Yönetmeliği) Değişiklik

Yayın Hizmeti Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te (RTÜK Yönetmeliği) Değişiklik 5/18/2018

<p> 27.03.2018 tarih ve 30373 sayılı Resmi Gazete&rsquo;de yayınlanan d&uuml;zenleme ile y&ouml;netmeliğin 9.7nci maddesinde belirtilen <em>&quot;Genel beslenme diyetlerinde aşırı t&uuml;ketimi tavsiye edilmeyen gıda ve maddeler i&ccedil;eren yiyecek ve i&ccedil;eceklerin ticar&icirc; iletişimine, &ccedil;ocuk programlarıyla birlikte veya bu programların i&ccedil;inde yer verilemez.&quot;</em>&nbsp;h&uuml;km&uuml;n&uuml;n nasıl uygulanacağı netleştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanması beklenen aşırı t&uuml;ketimi tavsiye edilmeyen yiyecek ve i&ccedil;eceklerin listesi ile s&ouml;z konusu &uuml;r&uuml;n grubunun &ccedil;ocuk programları dışında yayınlanması haline akar bant şeklinde yer verilecek uyarı mesajları RT&Uuml;K&rsquo;&uuml;n internet sitesinde yayınlanmıştır.</p> <p> Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan &ldquo;Besin Profili Modeli Gıda ve İ&ccedil;ecek Listesi&rdquo; ile yiyecek ve i&ccedil;ecekler kırmızı, turuncu ve yeşil kategori olarak ayrılmış ve s&ouml;z konusu renk kategorilerine g&ouml;re ilgili yiyecek ve i&ccedil;eceklerin reklamlarına kısıtlamalar getirilmiştir.</p> <p> İlgili d&uuml;zenleme sonucunda aşırı t&uuml;ketimi tavsiye edilmeyen gıdalarla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan listede kırmızı kategoride yer alan&nbsp;<em>&ldquo;&Ccedil;ikolata ve Şekerler, Gofretler, Enerji Barları, Tatlı Soslar ve Tatlılar, Kekler, Tatlı Bisk&uuml;viler, Meyveli Paylar, &Ccedil;ikolata Kaplı Bisk&uuml;viler, Kek Karışımları, Cipsler, Gevrek &Ccedil;erezler, Meyve Suları, Enerji İ&ccedil;ecekleri, Alkols&uuml;z Şekerli ya da Tatlandırıcılı T&uuml;m İ&ccedil;ecekler, Yenilebilir Buzlar&rdquo;&nbsp;</em> kategorilerindeki gıda ve i&ccedil;ecek &uuml;r&uuml;nlerinin reklamlarının, &ccedil;ocuk programlarının başında, sonunda veya bu programların i&ccedil;inde yayınlanması yasaklanmıştır. S&ouml;z konusu kategoride olan &uuml;r&uuml;nlerin reklamlarının &ccedil;ocuk programları dışında diğer programlarla birlikte ve bu programların i&ccedil;inde yayınlanması halinde ise RT&Uuml;K&rsquo;&uuml;n internet sitesinde a&ccedil;ıklanan ve 38 adet farklı alternatiften oluşan uyarı mesajlarından birine akar bant olarak reklamlarda yer verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan listeye <a href="https://www.rtuk.gov.tr/assets/Galeri/Haberler/besinprofiliklavuz.pdf">https://www.rtuk.gov.tr/assets/Galeri/Haberler/besinprofiliklavuz.pdf</a> linkinden ve akar bant uyarı yazıları listesine <a href="https://www.rtuk.gov.tr/assets/Galeri/Haberler/akar-bant-yazilari.pdf">https://www.rtuk.gov.tr/assets/Galeri/Haberler/akar-bant-yazilari.pdf</a> linkinden ulaşılabilir.</p> <p> Sağlık Bakanlığı listesinde kırmızı kategoride (Reklamına İzin Verilmeyecek Gıda ve İ&ccedil;ecek Listesi) yer alan yiyecek ve i&ccedil;eceklerin ticari iletişimi i&ccedil;in RT&Uuml;K tarafından denetimlere, y&ouml;netmelik tarafından belirlenen y&uuml;r&uuml;rl&uuml;k tarihine g&ouml;re 11 Nisan 2018 tarihinde başlanacağı, turuncu kategoride yer alan (Reklamına Belirtilen Kriterlere Uyması Halinde İzin Verilecek Gıda ve İ&ccedil;ecek Listesi) yiyecek ve i&ccedil;eceklerin ticari iletişiminin denetimine ise s&ouml;z konusu maddenin y&uuml;r&uuml;rl&uuml;k tarihinden itibaren iki yıl sonra başlanacağı h&uuml;km&uuml; getirilmiştir.</p> <p> Buna ek olarak, y&ouml;netmelik değişikliği ile pazarlama iletişimine y&ouml;nelik mevzuatta ilk kez &ldquo;&ccedil;ocuk&rdquo; ve &ldquo;&ccedil;ocuk programı&rdquo; tanımı getirilmiştir. Buna g&ouml;re &ldquo;&ccedil;ocuk&rdquo;;<em> &ldquo;Hen&uuml;z on sekiz yaşını doldurmamış kişi&rdquo; </em>şeklinde ve &ldquo;&ccedil;ocuk programı&rdquo; da<em> &ldquo;&Ccedil;ocuklara y&ouml;nelik hazırlanmış, &ccedil;ocukların zevklerini ve &ouml;ğrenim alışkanlıklarını oluşturan ve bunlara uygun program t&uuml;r&uuml;&rdquo;</em> şeklinde tanımlanmıştır.</p>

rök

EASA (European Advertising Standards Alliance) 25. Yılını Kutluyor

EASA (European Advertising Standards Alliance) 25. Yılını Kutluyor 11/7/2017

<p> EASA bu yıl, etkili &ouml;zdenetim ile daha iyi reklam hedefiyle ge&ccedil;en 25 yılını kutluyor. Bu kapsamda 19 Ekim&rsquo;de Br&uuml;ksel&rsquo;de reklam ekosistemindeki b&uuml;t&uuml;n paydaşlara a&ccedil;ık bir forum d&uuml;zenlendi.</p> <p> Reklam ve Yarının T&uuml;ketici Deneyimi: Dijital &ccedil;ağda Sorumlu Reklamcılığı Sağlayan &Ouml;zdenetim&rdquo; konulu forumda reklam sekt&ouml;r&uuml; temsilcileri, t&uuml;keticiler, yasa koyucular, &ouml;zdenetim yetkilileri d&uuml;ş&uuml;ncelerini paylaştıp, reklam sekt&ouml;r&uuml;nde s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir gelişim ve inovasyon i&ccedil;in sinerji yarattılar.</p>

rök

Budapeşte'de EASA Toplantısına katıldık

Budapeşte'de EASA Toplantısına katıldık 10/15/2018

<p> Reklam &Ouml;zdenetim Kurulu&rsquo;nun &ccedil;atı kuruluşu olan EASA&rsquo;nın (European Advertising Standards Alliance) her yıl d&uuml;zenlenen Genel Kurul toplantısı bu sene 8-10 Ekim tarihleri arasında Budapeşte&rsquo;de ger&ccedil;ekleştirildi. Toplantıya R&Ouml;K Koordinat&ouml;r&uuml; Av. Ulya Duran katıldı.</p> <p> Toplantıda, &ldquo;Reklamlarda Cinsiyet Kalıplarının Kullanımı&rdquo;, &ldquo;Influencer Marketing&rdquo; ve &ldquo;&Ouml;zdenetim Sisteminin Geleceği&rdquo; başlıklı oturumlar ger&ccedil;ekleştirildi. Bu oturumlarda, EASA &uuml;yesi &uuml;lkelerdeki &ouml;zdenetim kuruluşları tarafından &ouml;rnek reklam uygulamaları, bu reklamlara ilişkin karar &ouml;rnekleri ile hazırlanan kılavuzlar paylaşıldı ve g&ouml;r&uuml;ş alışverişinde bulunuldu. Orta ve doğu Avrupa b&ouml;lgesinde yeni kurulan, kurulması hedeflenen &ldquo;&ouml;zdenetim kuruluşlarının yaşadıkları sorunlar&rdquo;, &ldquo;kurulma aşamasındaki s&uuml;re&ccedil;ler&rdquo;, &ldquo;sistemin sağlıklı ve sağlam bir şekilde &ccedil;alışması i&ccedil;in yapılması gerekenler&rdquo; konularının tartışıldığı oturumda R&Ouml;K Koordinat&ouml;r&uuml; Av. Ulya Duran tarafından Reklam &Ouml;zdenetim Kurulu&rsquo;nu ve T&uuml;rkiye&rsquo;deki son gelişmeleri aktaran bir sunum aktarıldı.</p>

rök
canada goose italiaa ugg saldi woolrich uomo woolrich parka woolrich outlet moncler uomo scarpe timberland ugg stivali stivali ugg moncler milano timberland shoes canada goose outlet timberland scarpe moncler outlet canada goose zug